BDGP051p Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
celkem 20 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 1. 11:40–12:30 A11/327, St 3. 1. 11:40–12:30 A11/327, Čt 4. 1. 11:40–12:30 A11/327, Pá 5. 1. 12:30–14:10 A11/327
Předpoklady
BDKP021 Klinická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studentka si v průběhu teoretické a praktické výuky dokonale osvojí problematiku fyziologického, porodu a šestinedělí včetně nových metod průběžně zaváděných do porodnické praxe.
Je schopna se důkladně orientovat v problematice prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství , porodu a šestinedělí. Bloky zahrnují historii porodnictví, vývoj a anatomii pohlavních orgánů ženy a mléčné žlázy v těhotenství, fyziologické těhotenství, patologie těhotenství, porodu a šestinedělí, interpretovat nové směry ve vedení porodu, perinatální medicínu.
Osnova
 • Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví
 • Úvod do gynekologie a porodnictví, vyšetřovací metody.
 • Menstruační cyklus, gynekologická endokrinologie.
 • Plánované rodičovství, antikoncepce.
 • Sterilita, infertilita.
 • Záněty v gynekologii.
 • Akutní příhody v gynekologii.
 • Gynekologická onkologie, senologie.
 • Urogynekologie, poruchy pánevní statiky.
 • Prenatální péče.
 • Rizikové těhotenství, nemoci v těhotenství.
 • Prenatální diagnostika, prenatální medicína.
 • Náhlé příhody v porodnictví, DIK, HELLP.
 • Spontální porod, alternativy v porodnictví.
 • Porodnické operace.
Literatura
 • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK, Karel MARŠÁL a Bedřich SRP. Porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2007. 544 s. ISBN 9788024713038. info
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 405 s. ISBN 9788024719412. info
 • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
Výukové metody
Pro praktický nácvik teoretická příprava, seznámení s výukovým modelem.
Metody hodnocení
Přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.