BDKV031 Klinická výživa

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
8/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Milan Dastych (přednášející)
MUDr. Anna Žáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Milan Dastych
Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Kovářová
Dodavatelské pracoviště: Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDKP021 Klinická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětem výuky je seznámení posluchačů s úlohou základních živin v metabolismu, s hodnocením stavu výživy a rozpoznáním malnutrice a porozumění biopsychosociálnícm dopadům poruchy výživy na jedince. Ve výuce jsou zahrnuta témata zaměřená na provádění speciálních nutričních intervencí u vybraných onemocnění v rozsahu ošetřovatelské péče.
Osnova
  • Úvod-obecné principy: výskyt malnutrice, klinické dopady, význam Metabolické základy: metabolisums hlavích živin, potřeba živin, potřeba energie a její výpočet, dusíková bilance, Diagnostika malnutrice a její typy: marasmus, KW, sarkopenie, anamnéza, antropometrie, laboratoř, metabolický podklad prostého a stresového hladovění Modality klinické výživy: fortifikace, sipping, EV, PV Způsoby provádění jednotlivých nutričních intervencí. Principy klinické výživy u vybraných chorob: gastroenterologie (IBD, jaterní onemocnění, SBS, coeliakie, onemocnění slinivky, žaludku), výživa v neurologii, kardiologii, onkologii, nefrologii, geriatrii, výživa pacientů v akutním metabolickém stresu, operovaný pacient, DM,laktozová intolerance, vegetariánství, potravinová alergie, výživa v těhoteství, dietní systém v nemocnici
Literatura
  • Basics in clinical nutrition. Edited by Luboš Sobotka - S. P. Allison. 3rd ed. Prague: Galén, 2004. 500 s. ISBN 8072622927. info
  • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 487 s. ISBN 8024703203. info
  • KELLER, U., R. MEIER a S. BERTOLI. Klinická výživa. Translated by Z. Slabochová. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1993. 236 s. ISBN 80-85526-08-5. info
Metody hodnocení
přednášky, diskuse v hodině, rozbor praktických příkladů. Závěrečné hodnocení formou testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.