BDLE051b Lékařská a ošetřovatelská etika

Lékařská fakulta
podzim 2004
Rozsah
15/0/0. celkem 15 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (přednášející)
Marek Vácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Holíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • Úvod do lékařské etiky a bioetiky
 • Hippokratova přísaha a hippokratovská tradice
 • Židovsko-křesťanská tradice, Islam a budhismus, etické kodexy
 • Základní etické teorie, problematika svědomí, vztah etiky a práva
 • Hodnota života, kvalita života, začátek života, etika a umělá reprodukce
 • Bolest a utrpení, smrt a umírání, přijímání diagnózy, definice smrti, pravda o diagnose, AIDS a etické problémy
 • Vztah lékař, pacient, sestra
 • Práva člověka a práva nemocných, informovaný souhlas, nedobrovolná hospitalizace
 • Otázky ukončení života - eutanázie, interupce, DNR
 • Bioetická konvence Rady Evropy, otázka transplantací
 • Etika lékařského výzkumu, experiment na člověku, Norimberský kodex, Helsinská deklarace
Literatura
 • HAŠKOVCOVÁ HELENA. Manuálek sociální gerontologie. první vydání. Brno: IPVZ Brno, 2002. 72 s. České ošetřovatelství 10. ISBN 80-7013-363-5. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky (rozšírené vydání). Brno: Masarykova univerzita, 2002. 44 s. ISBN 80-210-3018-6. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky I. Smrt a umírání. Druhé vydání. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 2002. 75 s. ISBN 80-210-3017-8. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku. první vydání. Brno: IPVZ Brno, 2001. 57 s. České ošetřovatelství 9. ISBN 80-7013-349-X. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice. první vydání. Brno: IPVZ, 2000. 46 s. České ošetřovatelství 5. ISBN 80-7013-310-4. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice a vstřícném chování pro zdravotní laboranty, případně laboratorní pracovníky. první vydání. Praha: Galén, ČLS J.E. Purkyně, 1998. 95 s. ISBN 80-85824-87-6. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky I. Smrt a umírání. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek každý týden v zimním semestru. Přednášky jsou zaměřeny na daná temata, a mohou být doplněny podle zájmu studentů. Diskuse během přednášek je vítaná.
Informace učitele
Předmět lékařské etiky je nový obor, který se zabývá etickými problémy jak v každodenní medicínské praxi, tak i odhadem etických dopadů nových poznatků a technologií v medicíně. Předmět v sobě spojuje znalosti psychologické, filosofické i odborně medicínské.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.