BDRD021 Radiologie a nukleární medicína

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.5/0/0. 8. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (přednášející)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Dagmar Němečková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Radiologie a nukleární medicína je obor, který má za cíl seznámit studenty se základy problematiky zobrazovacích metod především s ohledem na rizika RTG záření, atomový zákon a SOP (standardní operační protokoly). Součástí předmětu je především informace o přípravě pacientů na jednotlivá vyšetření, kontraindikací vyšetření a možných pozdních komplikacích vyšetření včetně péče o nemocných po vyšetřeních především s ohledem na intervenční radiologické výkony.
Výstupy z učení
Seznámit studenty se zobrazovacími metodami. Objasnit interdisciplinární vztahy hlavně mezi nelékařskými pracovníky účastnící se léčebného procesu. Seznámit studenty s jednotlivými modalitami zobrazovacích metod a jejich fyzikálními principy. Objasnit nutnost přípravy a objednávací podmínky pro jednotlivá radiologická vyšetření.
Osnova
  • 1. Hygiena záření, rizika a ochrana před zářením. 2. Rozdělení metod, principy a jejich využití. 3. Spolupráce při vyšetření a objednávání nemocných – příprava, kontrastní látky. 4. Angiografie a intervenční výkony – příprava pacienta, péče o nemocné před a po výkonu. 5. Sestra na oddělení nukleární medicíny. 6. Specifika dětského věku.
Literatura
    doporučená literatura
  • HEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 314 s. ISBN 9788024429014. info
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BDRD021