BFFI0121p Biofyzika, Informatika I

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
3/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 7:30–9:20 A22/116 aula, St 9:30–10:20 A22/116 aula
Předpoklady
Základní znalosti středoškolské fyziky v rozsahu obvyklém na gymnáziích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student porozumí principům nejdůležitějších přístrojů používaných v lékařství; rozezná možná rizika, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); osvojí si zásady bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál; pochopí fyzikální principy některých fyziologických procesů a jejich ovlivnění vnějšími fyzikálními podmínkami (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); získá základní představy o biofyzice smyslových orgánů; získá základní orientaci v oblasti teorie informace a zejména zdravotnické informatiky
Osnova
  • Přednášky. Úvod do lékařské biofyziky. 1. Úvod. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. 2. Biologické účinky ionizujícího záření. 3. Termodynamické zákony a entropie. 4. Termodynamické procesy v živých organismech. 5. Úvod do molekulární biofyziky I (předmět studia). 6. Úvod do molekulární biofyziky II (metody studia). 7. Biofyzika biologických membrán. Bioelektrické jevy. 8. Biofyzika kardiovaskulárního systému. 9. Biofyzika respiračního systému. 10. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu. 11. Biofyzika zraku. 12. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy. 13. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření. 14. Úvod do biokybernetiky a modelování. 15. Volné téma. Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky. 1. Lékařství a technika. Biosignály a jejich zpracování. 2. Konvenční rentgenové zobrazovací metody. 3. Moderní tomografické metody (CT, MRI). 4. Diagnostické metody využívající radionuklidů. 5. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením. 6. Měření a registrace teploty. 7. Optické laboratorní přístroje. 8. Optické diagnostické přístroje. 9. Elektrodiagnostické metody. 10. Ultrazvukové zobrazovací metody. 11. Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody. 12. Měření a registrace mechanických veličin. 13. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu. 14. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse. 15. Přístroje nahrazující funkci orgánů. Nanotechnologie v lékařství.
Literatura
    doporučená literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
Výukové metody
teoretická příprava - přednášky
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě pravidelné docházky a úspěšného splnění testu znalostí.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/biofyz.htm
Veškeré informace o výuce biofyziky, včetně konzultačních hodin vyučujících jsou zveřejněny v blízkosti biofyzikálního ústavu (chodba) ve 3. poschodí v budově LF Kamenice 3.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.