BFFI012 Biofyzika, Informatika

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
3/4. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Grec, CSc. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Základní znalost středoškolské fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: Student porozumí principům přístrojů používaných v lékařství se zvláštním důrazem na oblast fyzikální terapie; rozezná možná rizika, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); osvojí si zásady bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál; pochopí fyzikální principy některých fyziologických procesů a jejich ovlivnění vnějšími fyzikálními podmínkami (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); získá základní představy o biofyzice smyslových orgánů; získá základní orientaci v oblasti teorie informace a zejména zdravotnické informatiky
Osnova
  • Úvod do lékařské biofyziky. 1. Úvod. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. 2. Biologické účinky ionizujícího záření. 3. Termodynamické zákony a entropie. 4. Termodynamické procesy v živých organismech. 5. Úvod do molekulární biofyziky I (předmět studia). 6. Úvod do molekulární biofyziky II (metody studia). 7. Biofyzika biologických membrán. Bioelektrické jevy. 8. Biofyzika kardiovaskulárního systému. 9. Biofyzika respiračního systému. 10. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu. 11. Biofyzika zraku. 12. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy. 13. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření. 14. Úvod do biokybernetiky a modelování. Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky. 1. Lékařství a technika. Biosignály a jejich zpracování. 2. Konvenční rentgenové zobrazovací metody. 3. Moderní tomografické metody (CT, MRI). 4. Diagnostické metody využívající radionuklidů. 5. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením. 6. Měření a registrace teploty. 7. Optické laboratorní přístroje. 8. Optické diagnostické přístroje. 9. Elektrodiagnostické metody. 10. Ultrazvukové zobrazovací metody. 11. Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody. 12. Měření a registrace mechanických veličin, zejména tlaku krve. 13. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu. 14. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse. 15. Přístroje nahrazující funkci orgánů. Nanotechnologie v lékařství.
Literatura
    povinná literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
Výukové metody
přednášky a laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Praktická výuka biofyziky je povinná, zameškanou je nutno nahradit. Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání uspokojivého výsledku v testu z praktických cvičení. Zkouška je ústní.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/biofyz.htm
Veškeré informace o výuce biofyziky, včetně konzultačních hodin vyučujících jsou zveřejněny v blízkosti biofyzikálního ústavu (chodba) ve 3. poschodí v budově LF Kamenice 3.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.