BLKHM0321c Histopatologické vyšetřovací metody I

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
12 h/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Josef Jaroš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
Katarína Marečková (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
Jana Puklová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BLKHV0211c Histopatol.metody - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
obsluhovat většinu zařízení histologické laboratoře;
prakticky provést zpracování materiálu pro histologické vyšetření ve světelném mikroskopu (odběr materiálu, fixace, zalití do zalévacích médií, krájení na různých typech mikrotomů včetně zmrazovacího, barvení histologických řezů přehlednými i některými speciálními metodami, montování řezů);
vysvětlit a prakticky provést některé metody histochemické a imunohistochemické;
popsat zpracování tkání pro elektronovou mikroskopii.
Osnova
 • Vybavení histologické laboratoře. Bezpečnost práce v histologické laboratoři se zřetelem na práci s mikrotomy a používáním chemikálií.
 • Odběr materiálu pro histologické vyšetření.
 • Fixace, pojem a účel. Fyzikální a chemické prostředky fixace, výhody a nevýhody obou metod. Hlavní druhy fixačních tekutin - zvl.formol, tekutiny s kys. pikrovou a sublimátem, ostatní fixační tekutiny.
 • Principy zalévání do parafinu a paraplastu.
 • Zalévání tuhých tkání do celoidinu, zalévání do médií rozpustných ve vodě.
 • Krájení tkáňových bločků, sáňkový a rotační mikrotom, jejich přednosti a využití. Zmrazovací mikrotom, kryostat.
 • Krájení parafinových a paraplastových bločků na sáňkovém mikrotomu. Lepení a napínání řezů. Nejčastější obtíže při krájení.
 • Krájení parafinových a paraplastových bločků na rotačním mikrotomu v serii.
 • Barvení histologických řezů: důvody barvení. Druhy histologických barviv, druhy barvení. Příprava barviv.
 • Barvení hematoxylinem a eozinem, uzavírání (montování) řezů.
 • Barvení dalšími přehlednými barvicími metodami. Azan. Impregnace. Barvení Weigert - van Gieson.
 • Metody histopatologické, zvl. barvení amyloidu.
 • Průkaz anorganických látek. Průkaz pigmentů - hemoglobinu, melaninu.
 • Barvení dle Malloryho.
 • Základy imunohistochemie.
 • Histologický průkaz polysacharidů. Reakce PAS, průkaz glykogenu PAS reakcí a Bestovým karmínem.
 • Zhotovování preparátů z tvrdých tkání.
 • Průkaz lipidů barvivy rozpustnými v tucích.
 • Základy elektronové mikroskopie. Demonstrace TEM a SEM.
Literatura
  povinná literatura
 • VACEK, Zdeněk. Histologie a histologická technika. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 184 s. ISBN 80-7013-202-7. info
  doporučená literatura
 • Theory and practice of histological techniques. Edited by John D. Bancroft - Marilyn Gamble. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. xiii, 796. ISBN 0443064350. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení v histologické laboratoři.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast a přiměřené teoretické znalosti histologické techniky, které budou ověřeny závěrečným testem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.