BOAF0131p Anatomy and physiology of the eye

Faculty of Medicine
Autumn 2001
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Petr Kus (lecturer)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
Department of Ophthalmology and Optometry - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do anatomie oka, základní pojmy z histologie, anatomie očních adnex, stěny oční koule, anatomie vnitřních prostor oční koule, anatomie zrakového nervu a zrakové dráhy, zrakového korového centra, všeobecný přehled anatomie mozku, inervace oka motorická, senzitivní a senzorická, krevní systém oka. Fyziologie vidění- světelný vjem, vady optického systému oka, fyziologický kontrast, zraková ostrost, akomodace, konvergence, adaptace, zorné pole, barvocit.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2001/BOAF0131p