BPEM011p Embryologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 10:00–11:40 KOM 332
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje;
na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje;
na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad.
Osnova
 • 1. Definice embryologie, její význam a návaznost na další lékařské obory. Periodizace ontogenetického vývoje. Teratologie – kritické periody pro vznik vrozených vývojových vad.
 • 2. Lidské gamety, jejich stavba a vývoj, regulace vývoje gamet (ovariální a menstruační cyklus).
 • 3. Oplození, rýhování, blastocysta, implantace. Žloutkový a amniový váček.
 • 4. Vznik třetího zárodečného listu a osových útvarů embrya. Odškrcení zárodku od okolí. Vývoj zevního tvaru zárodku (včetně vývoje končetin).
 • 5. Plodové obaly, vývoj placenty a pupečníku, stavba placenty. Anomálie placenty. Vznik vícečetného těhotenství, uspořádání plodových obalů u vícečetných těhotenství.
 • 6. Délka těhotenství, výpočet termínu porodu. Růst zárodku v děloze, poloha děložního fundu v jednotlivých měsících těhotenství. Poloha, postavení, držení a naléhání plodu. Znaky zralého plodu.
 • 7. Vývoj srdečního a cévního systému - primitivní oběh krevní, přehled vývoje srdce.
 • 8. Fetální oběh krevní a změny po porodu. Přehled hlavních vývojových vad srdce.
 • 9. Vývoj obličeje, dutiny nosní, ústní a patra. Vývoj jazyka. Rozštěpové vady obličeje. Faryngový aparát zárodku.
 • 10. Přehled vývoje trávicí trubice – primitivní střevo a deriváty jeho oddílů. Přehled vývoje dýchacího systému (dýchací cesty a plíce, zralost plic).
 • 11. Vývoj močového systému.
 • 12. Vývoj pohlavního systému.
 • 13. Základy ve vývoji nervového systému. Přehled vývoje oka.
 • 14. Konzultace
Literatura
  neurčeno
 • Přehled embryologie člověka v obrazech. Edited by Jiří Malínský - Václav Lichnovský. 2. přepr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 176 s. ISBN 8024402432. info
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 9788024712673. info
 • MOORE, K.L. a T.V.N. PERSAUD. Zrození člověka- Embryologie s klinickým zaměřením. (překlad 6. vydání). Praha: ISV nakladatelství, 2002. 564 s. ISBN 80-85866-94-3. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou, která zahrnuje odpovědi na 2 vylosované otázky: 1 z obecné embryologie a 1 ze speciální embryologie.
Informace učitele
Zkoušky budou probíhat v seminární místnosti Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3, přízemí. Na vývěskách ústavu (před mikroskopickým sálem, Kamenice 3, přízemí) budou zveřejňovány aktuální informace, stejně tak i na www stránkách ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BPEM011p