BPPD0321p Ošetřovatelská péče o novorozence a kojence I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
3/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Věra Langrová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.
Rozvrh
Čt 10:50–13:20 122
Předpoklady
BPVP021p Vývojová psychol.-př.
Splnění podmínek pro studium 3. semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pediatrie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění typických pro dětský věk, kdy je kladen důraz na specifické zvláštnosti, odlišné vyšetřovací postupy a speciální vyšetřovací techniku. Po absolvování předmětu bude student schopen zhodnotit stav novorozence po porodu a v průběhu poporodní adaptace, provést základní screeningová vyšetření novorozence, porozumí problematice kongenitálních a dědičných chorob a jejich dopadu na dítě a jeho rodinu, bude vybaven základními teoretickými i praktickými znalostmi v diagnostice a terapii nejčastějších onemocnění dětského věku.
Osnova
  • Organizace neonatologie a perinatologie. Fyziologie novorozence se zaměřením na časnou a pozdní adaptaci. Zásady observace fyziologického novorozence, morfologické a funkční charakteristiky. Novorozenec s nízkou porodní hmotností. Nezralý a nedonošený novorozenec. Hypotrofický a přenášený novorozenec. Poranění za porodu. Výživa novorozence.Novorozenec se závažnou VVV. Hypoxický novorozenec. Bronchopulmonální dysplazie. Nejčastější dědičná onemocnění. Novorozenecký screening. Věkové kategorie u dětí, růst a vývoj dítěte, Onemocnění respiračního traktu, GIT, jater, pankreasu, krevní a nádorová onemocnění, endokrinní, cukrovka, vrozené poruchy metabolizmu, alergická onemocnění, imunodeficience, kožní a infekční nemoci.
Literatura
  • Resuscitace novorozence. Edited by Michal Prokop. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 50. s. ISBN 8024705354. info
  • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
  • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
  • KOHOUTOVÁ, Eva. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. Vydání první. Brno: IDVPZ, 1998. 302 stran. ISBN 8070132574. info
  • ŠAŠINKA, Miroslav a Tibor ŠAGÁT. Pediatria. 1. vyd. Košice: SATUS, 1998. 620 s. ISBN 8096796305. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.