BPSX061p Výchova k reprodukčnímu zdraví - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 28. 2. až Út 4. 4. Út 13:00–15:00 N03520
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický celek pro porodní asistentky. Poskytuje informace týkající se koncepce zdraví jednotlivce a rodiny. Zdůrazňuje základní funkci porodní asistence ve společnosti – edukační činnost v rámci podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a komplikací. Seznamuje studenty s obsahem, metodami a postupy v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, které jsou určeny pro různé věkové skupiny klientů. Cíle Po absolvování předmětu je student schopen: - vysvětlit význam výchovy k plánovanému a odpovědnému rodičovství, - aplikovat výchovu k reprodukčnímu zdraví v terénu, - podávat informace a rady o plánování zdravého rodičovství, - objasní metody a postupy v oblasti sexuální výchovy. - vysvětlí jednotlivé druhy antikoncepce a jejich použití.
Osnova
  • Reprodukční zdraví u nás i v Evropě. Reprodukční zdraví a asistovaná reprodukce. Sexuální výchova u různých věkových skupin, u obou pohlaví. (Sexuální chování dětí – rodinná a sociosexuální problematika v mateřských školách; pojetí sexuální výchovy na základních školách; edukace pubescentů a adolescentů, sexualita v dospělosti, v klimaktériu, v pozdní postmenopauze). Hygiena pohlavního života u ženy a muže. Přirozené metody plánování rodičovství, antikoncepce u ženy, antikoncepce u muže. Výchova k plánovanému rodičovství, rodinné a manželské poradenství v systému sexuální výchovy. Sexuální poruchy u žen, sexuální poruchy u mužů; homosexualita, společnost a AIDS v ČR. Umělé přerušení těhotenství – pro a proti, etické a psychologické aspekty nechtěného těhotenství.
Literatura
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • ŠILEROVÁ, Lenka. Sexuální výchova : jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě : rodinná pravidla a hodnoty; situace, které mohou rodiče uvést do rozpaků; vývoj zájmu o sexualitu; užitečné kontakty a informace. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 103 s. ISBN 8024702916. info
  • MACHOVÁ, Jitka a Jana HAMANOVÁ. Reprodukční zdraví v dospívání. Vyd. 1. Praha: H & H, 2002. 197 s. ISBN 8086022943. info
  • KRÝSOVÁ, Lenka [absolvent PdF MU. Sexuální výchova v rodině a ve škole, jako součást výchovy k partnerství, manželství a rodičovství. 2002. 53 l. info
Výukové metody
interaktivní přednáška, diskuze, cvičení modelových situací
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2017/BPSX061p