BPZG0322p Ošetřovatelská péče v gynekologii II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
3/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ingrid Rejdová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 20. 9. až St 22. 11. St 13:00–15:30 N03520
Předpoklady
BPZG0121 Ošetř. péče o ženu v gyn.I -p. && BPIN0221 Individuální praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu je schopen definovat, identifikovat a aplikovat základy práce porodní asistentky. Je schopen charakterizovat patologické stavy v gynekologii. Studenti prokáží základní dovednosti v péči o ženy s gynekologickým onemocněním.
Osnova
  • Jednotlivé studijní bloky zahrnují:
  • 1. Endoskopické vyšetřovací a operační metody 2. Malé operační výkony (instrumentárium) 3. Velké gynekologické operace 4. Benigní nádory rodidel 5. Poranění rodidel 6. Zhoubné nádory dělohy, léčba v onkogynekologii 7. Nádory ovaria 8. Prekancerozy rodidel (cytologie, kolposkopie) 9. Urogynekologie 10. Náhlé příhody v gynekologii
Literatura
  • KAMENÍKOVÁ, Miloslava a Miroslava KYASOVÁ. Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále. Praha: Grada Publishing, 2003. 92 s. ISBN 80-247-0285-1. info
  • KUDELA, Milan. Základy gynekologie a porodnictví : pro posluchače lékařské fakulty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 273 s. ISBN 8024408376. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • Essential obstetrics and gynaecology. Edited by E. M. Symonds - Ian M. Symonds - Robert Britton. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2004. vii, 394. ISBN 0443071470. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky, skupinová diskuze opora elektronických zdrojů - http://telemedicina.med.muni.cz/gynekologie http://portal.med.muni.cz http://www.mefanet.cz
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení: zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.