EN

LF:BRFL0111c Fyziologie I - cvič. - Informace o předmětu

BRFL0111c Fyziologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mirka Hanousková (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 10:00–12:30 A20/113, Čt 7:00–9:30 A20/115
Předpoklady
Znalost biologie člověka, chemie a fyziky v rozsahu těchto předmětů vyučovaných na středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je naučit studenta prakticky ovládat základní vyšetřovací metody pro hodnocení funkcí organismu důležitých pro klinickou praxi ve svém oboru. Získané výsledky umět zhodnotit a případné odchylky vysvětlit.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student na úrovni studovaného oboru schopen ;
provést prakticky základní funkční vyšetření orgánových systémů člověka ;
interpretovat získané záznamy ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu ;
odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi;
zhodnotit naměřené výsledky a vysvětlit případné odchylky
Osnova
  • Úvod do studia fyziologie. Metodologie ve fyziologii (experimenty animální, klinické sledování,základy statistiky, závěry); Reflexy u člověka. Reakční doba; Vyšetření zrakové ostrosti, zorného pole a slepé skvrny. Astigmatismus; Spirometrie. Rozepsaný výdech vitální kapacity plic; Výpočet aktuálního energetického výdeje. Hodnocení stavu výživy; Zevní projevy srdeční činnosti (krevní tlak, úder srdečního hrotu, srdeční ozvy,palpační vyšetření tepu). EKG; Stanovení počtu erytrocytů, krevní skupiny. Sedimentace erytrocytů.Osmotická rezistence erytrocytů.
Literatura
    doporučená literatura
  • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních, kompletní vypracování všech laboratorních protokolů, absolvování 3 průběžných testů a úspěšné napsáni zápočtového testu. Průběžný test se skládá z 10 náhodně vybraných otázek, k úspěšnému zvládnutí je potřeba mít alespoň 50% správných odpovědí. Zápočtový test se skládá z 20 náhodně vybraných otázek, k úspěšnému zvládnutí je potřeba mít alespoň 60% správných odpovědí.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol - odkaz výuka
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. A list of all laboratory practice topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BRFL0111c