BRRO0422p Radiační ochrana II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
Mgr. Martin Buček
Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRTP0222p Předpisy ioniz. zář.II - př. && BRTP0222c Předpisy ioniz. zář. II - cv. && BRRO0321c Radiační ochrana - cv. && BRRo0321p Radiační ochrana - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Radiační ochrana navazuje na předměty Radiologická fyzika, Přístroje radiologické techniky. Je nezbytná pro výuku odborných předmětů a vlastní praxi radiologického asistenta. Předmět poskytuje ucelený pohled na základní principy ochrany před zářením. Zabývá se problematikou zabezpečování jakosti na všech radiologických pracovištích. Studenti se seznámí s principy a zásadami radiační ochrany, především osobní za účelem minimalizace radiační zátěže a rizik z ní plynoucích. Obeznámí se s biologickými účinky záření a jejich aplikování v léčbě radioterapií. Absolvent dokáže interpretovat a aplikovat všechny podstatné zákony, pravidla, omezení a doporučení pro aplikaci ionizujícího záření ve vztahu k nemocným i pracovníkům, bude schopen podle své specializace sledovat, vyhodnocovat kvalitativní standardy pracoviště. Seznámí se a bude schopen porozumět předmět zabezpečováníízení jakosti, s legislativními stránkami řízení jakosti, s vlivem psychologie na řízení jakosti, s programem zabezpečování jakosti v radiodiagnostice, s programem zabezpečování jakosti v radioterapii a s programem zabezpečování jakosti v nukleární medicíně.
Osnova
  • 1. Fyzikální základy radiační ochrany –veličiny a jednotky, zevní a vnitřní ozáření 2. Monitorování v radiační ochraně 3. Biologické účinky záření – stochastické a nestochastické účinky, vztah dávky a účinku 4. Principy a kriteria radiační ochrany 5. Radiační nehody a havárie 6. Přírodní radioaktivita a problematika radonu včetně dozimetrie 7. Základy osobní dozimetrie a její zákonné předpisy 8. Předmět zabezpečování řízení jakosti, vývoj řízení jakosti 9. Problematika jakosti, pojmosloví úvod 10. Znaky jakosti, jejich klasifikace, transformace, měření a identifikace 11. Systémy řízení jakosti, normativní základy, institucionální základy 12. ISO řady 9000, 14000 a doprovodné normy 13. Prvky motivace pro zvyšování jakosti, nemotivační prvky a jejich odstraňování 14. Využití psychologie v řízení jakosti 15. Program zabezpečování jakosti v radiodiagnostice 16. Program zabezpečování jakosti v radioterapii 17. Program zabezpečování jakosti v nukleární medicíně
Literatura
  • Principy a praxe radiační ochrany. Edited by Vladislav Klener. 1. vyd. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. 619 s. ISBN 8023837036. info
  • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
  • ŠEDA, Josef. Dozimetrie ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 418 s. info
  • WHYTE, G. N. Základy dozimetrie ionizujícího záření. Praha: Academia, 1973. 113 s. info
Výukové metody
Základem výuky jsou přednášky.
Metody hodnocení
Přítomnost na výuce je nezbytná pro udělení zápočtu, předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.