BSLF011c Lékařská biofyzika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Jůza (cvičící)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 14:30–16:10 N04014/314, Pá 14:30–16:10 N04009/309, Pá 14:30–16:10 N04013/313
Předpoklady
Bežná úroveň středoškolských znalostí fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Biofyzika tvoří teoretický základ téměř všech moderních terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů. Hlavním cílem praktických cvičení je: rozvoj schopností studentů při měření a používaní přístrojů, rozvoj vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k využívání biomedicínckých zařízení, porozumění biofyzikálním principům, které jsou zaměřené na současnou zdravotnickou praxi a přímo se vztahují k péči o pacienty (ty, jež jsou základem mnoha lékařských zobrazovacích a monitorovacích technik).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student - rozumět nejdůležitějším biofyzikálním principům a zákonům; zvládne měření pomocí základních biofyzikálních přístrojů i statistické hodnocení tohoto měření; správně hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami.
Osnova
 • B>Praktická cvičení.B> Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálních měření. Úvod do praktického bloku. Principy elektrických přístrojů a jejich používání.
 • Měření viskozity kapalin. Měření povrchového napětí kapalin.
 • Absorpční křivka eosinu. Stanovení koncentrace hemoglobinu. Refraktometrické stanovení koncentrace NaCl.
 • Audiometrie. Měření krevního tlaku. Ergometr. Stanovení vizu.
 • Měření povrchové kožní teploty termistorem. Měření teploty termočlánkem. Měření parametrů prostředí (hluk).
 • Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem. Měření absorbce ionizujícího záření.
 • Měření napětí a frekvence el. signálů osciloskopem. Měření kožního odporu. Analýza akustických prvků lidského hlasu. Měření impedance tkáně.
 • Refrigerace. Katatermometr. Měření osvětlení, Luxmetr.
 • Kontaktní a bezkontaktní termografie. Termokamera, termovize. Současné fyzikální metody v rehabilitační praxi.
 • Vyšetřovací metody. Elektrodiagnostické metody. Individuální měření EKG. Elektrické dráždění. Účinky stejnosměrných a střídavých proudů.
 • Zobrazovací metody. Diagnostické a terapeutické ultrazvukové metody.RTG.
 • Zápočtový test.
Literatura
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 395 s. ISBN 80-902896-1-4. info
Výukové metody
laboratorní cvičení - samostatná cvičení, ukázka některých diagnostických přístrojů
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu z praktických cvičení je absolvování všech praktických cvičení, teoretické znalosti o úlohách a protokoly ke všem úlohám zpraxcované dle pokynů vyučujících. Cvičení jsou ukončena závěrečným písemným testem, student musí získat nejméně 50% bodů.Test lze opakovat 2krát do 20.1.2012
Informace učitele
http://www.med.muni.cz
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro www.med.muni.cz/biofyz Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou je absolvování všech cvičení a odevzdání protokolů měření.,Absence musí být omluvena cestou stud.oddělení do 5 dnů.Probíhá průběžná kontrola znalostí,zápočtový test je nutno napsat nejméně na 10/20 bodů.Je možnost test 2x opakovat do 20.1.2013
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
cvičení je ukončeno závěrečným testem,kde musí student získat minimálně 10 bodů z 20 možných bodů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.