BSZS011 Zdravý životní styl - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–17:40 KOM 410
Předpoklady

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli rozumět a být schopni vysvětlit, konkrétně a detailně, následující oblasti: - Význam faktorů životního stylu mezi determinanty zdraví, v prevenci nemocí a v podpoře zdraví. - Hlavní faktory životního stylu, jejich podstata a popis, působení, možnosti hodnocení, doporučení - preskripce, využití v prevenci a podpoře zdraví: Výživa, pohybová aktivita, kouření, alkohol, psychosociální faktory. Především by měli být schopni použít tyto svoje znalosti v intervenci ke změně životního stylu u pacinetů i obecné populace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli rozumět a být schopni vysvětlit, konkrétně a detailně, následující oblasti: - Význam faktorů životního stylu mezi determinanty zdraví, v prevenci nemocí a v podpoře zdraví. - Hlavní faktory životního stylu, jejich podstata a popis, působení, možnosti hodnocení, doporučení - preskripce, využití v prevenci a podpoře zdraví: Výživa, pohybová aktivita, kouření, alkohol, psychosociální faktory. Především by měli být schopni použít tyto svoje znalosti v intervenci ke změně životního stylu u pacinetů i obecné populace.
Osnova
 • 1) Zdraví a jeho determinanty, význam životního stylu, jeho složky
 • 2) Výživa ve zdravém životním stylu – část I: Základy výživy, základní výživové složky
 • 3) Výživa ve zdravém životním stylu – část II: Zdravá strava, výživová doporučení
 • 4) Pohybová aktivita
 • 5) Kouření a zdraví
 • 6) Alkohol
 • 7) Psychosociální hygiena, zvládání stressu
 • 8) Možnosti hodnocení životního stylu
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
  doporučená literatura
 • Webové stránky: http://www.cba.muni.cz/prevencenemoci/
 • PROVAZNÍK, K. a kol. Manuál prevence v lékařské praxi. Praha: SZÚ. Soborné vydání 2004.
Výukové metody
Semináře
Metody hodnocení
Účast ve výuce je povinná a je ověřována. Zápočet je udělen na základě kontroly docházky a výsledku zápočtového testu.
Informace učitele
Podmínky pro ukončení předmětu: Základní podmínkou k ukončení předmětu je absolvování povinné výuky -seminářů/cvičení. Bez absolvování povinné výuky není možno v žádném případě zápočet udělit, a student nemůže být ani připuštěn k případné zkoušce - kolokviu. Omluvená absence zůstává neabsolvovanou výukou. Zápočet je udělován na základě absolvování povinné výuky a dle výsledku zápočtového písemného testu. Je-li předmět ukončován kolokviem či zkouškou, je zadán písemný test obsahující 20 otázek, s nabídkou několika odpovědí, vždy pouze 1 je správná. V případě kolokvia je pro hodnocení prospěl/a třeba mít správně nadpoloviční většinu, v případě zkoušky je hodnocení: F= <11 bodů, E = 11-12 bodů: D = 13-14 bodů: C = 15-16 bodů: B = 17-18 bodů: A = 19-20.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BSZS011