BTFI0222s Biofyzika, Informatika II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 60. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Zdeňka Homolová (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 9:00–12:50 N04014/314, Po 9:00–12:50 N04009/309, Po 9:00–12:50 N04013/313
Předpoklady
Nejsou požadovány prerekvizity. Kurz je otevřen pro všechny studenty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: podmínkou přístupi ke zkoušce je splnění kolokvie z BTFI0121p
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student (v intencích svého ortoptického zaměření) schopen:
rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony;
ovládat základní biofyzikální přístroje;
hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;
porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví také prokázat: 1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky. 4. Porozumění v základních oblastech (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student (v intencích svého ortoptického zaměření):
- rozumět biofyzikálním principům a zákonům;
- ovládat základní biofyzikální měřicí přístroje;
- hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;
- porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů;
- rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
- schopen samostatně a aktivně vyhledávat a využívat nástroje, postupy a procesy umožňující správné využití prostředí informační společnosti pro efektivnější studium lékařství a efektivnější poskytování medicínských služeb v jednotlivých lékařských specializacích; Student bude rozumět možnostem i rizikům digitalizace a používání digitální informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování lékařských služeb; Student získá obecný přehled o přínosech informační společnosti v medicínské doméně a osvojí si základní správné návyky chování;
Osnova
  • 1. Audiometrie 2.Analýza akustických prvků hlasu 3.Měření impedance tkáně a jejího modelu. 4. Měření kožního odporu 5. Frekvenční charakteristika RC členu 6.Měření napětí a frekvence osciloskopem 7.Refrigerace 8. Měření hlukoměrem 9. Anemometr 10. Ultrazvuková hemolýza 11. Měření teploty termočlánkem 12. Měření teploty ušním teploměrem 13. Měření luxmetrem 14. Absorpce ionizujícího záření 15. Refraktometrie 16. Měření krevního tlaku 17. Ergometrie 18. Dopplerovské měření rychlosti toku krve
  • V rámci části "zdravotní informatika" je předmět zaměřen na seznámení: 1. s postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. zdokonalení se v oblasti kritického uvažování 3. pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami) 4. seznámení se se základními oblastmi (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí.
Literatura
    povinná literatura
  • MORNSTEIN, Vojtěch. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 stran. ISBN 9788021089846. info
    doporučená literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
Výukové metody
seminář a praktické cvičení
Metody hodnocení
Zkouška je ústní a zahrnuje též problematiku z přednášky předmětu BTFI0121p. Studenti si vybírají dvě otázky ze seznamu publikovaného na www stránce ústavu.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/ortoptika.htm
Více informací lze získat po přístupu na odkaz http://www.med.muni.cz/~bourek Dále lze využít odkaz http://www.medicalstudent.com a prohledání pomocí klíčových slov health informatics, e-health
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BTFI0222s