BVMA061c Marketing - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Garance
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BVEO0422p Ekonomika II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů v oblasti marketingu s hlavním důrazem na marketing uplatňovaný v potravinářství a zemích Evropské unie. Absolvováním předmětu student získá znalosti o aplikaci marketingových metod v potravinářství a osvojí si praktické postupy pro řešení konkrétních problémů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu Marketing bude schopen student:
- samostatně zpracovat marketingový projekt zaměřený na marketingový popř. komunikační plán
- aplikovat teoretické poznatky z marketingu do praxe.
Osnova
  • Vypracování seminární práce a její prezentace na téma sociálního marketingu.
Literatura
  • KOTLER, Philip a Nancy LEE. Social marketing : influencing behaviors for good. 3rd ed. Los Angeles: Sage publication, 2008. xii, 444. ISBN 9781412956475. info
  • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Edited by Tomáš Juppa, Translated by Štěpánka Collins - Viktor Faktor. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 788 s. ISBN 9788024713595. info
  • KOTLER, Philip, Ned ROBERTO a Nancy LEE. Social marketing : improving the quality of life. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2002. xvi, 438. ISBN 0761924345. info
  • Marketing management. Edited by Philip Kotler. 10. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 8024700166. info
Výukové metody
seminární práce a její prezentace
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.