BZOI032 Ošetřovatelství v interních oborech

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/3/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Soňa Surková (přednášející)
MUDr. Marek Škorňa (přednášející)
MUDr. Ondřej Výška (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Kellner (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít posluchači základní přehled nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, budou schopni včas rozpoznat vznikající komplikace a sestavit adekvátní plán řešení.
Osnova
 • 1. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí I. Anatomie, fyziologie a patofyziologie, nejdůležitější příznaky, diagnostika, naléhavé příhody v pneumologii, respirační insuficience.
 • 2. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí II. Onemocnění průdušek, nádory plic a průdušek.
 • 3. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí III. Záněty plic, plicní absces, pneumokoniózy, tuberkulóza dýchacího ústrojí.
 • 4. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí IV. Plicní mykózy, nemoci pohrudnice, mediastina a bránice, vrozené vady dýchacího ústrojí, plicní manifestace jiných interních nemocí.
 • 5. týden: Onemocnění srdce I. Vyšetřovací metody, srdeční selhání, arytmie.
 • 6. týden: Onemocnění srdce II. Ischemická choroba srdeční, její formy, rizikové faktory, prevence. Základy komunikace, zvládání stresových situací
 • 7. Onemocnění srdce III. Záněty srdce, získané srdeční vady, vrozené srdeční vady, onemocnění aorty.
 • 8. týden: Šok, synkopa, plicní embolizace, plicní hypertenze, cor pulmonale, neurocirkulační astenie.
 • 9. týden: Onemocnění cév. Onemocnění tepen, onemocnění žil, onemocnění lymfatických cév.
 • 10. týden: Základy imunologie. Imunita buněčná, imunita protilátková, imunodeficy, stavy se zvýšenou tvorbou imunoglobulinů, imunosupresivní a imunostimulační léčba.
 • 11. týden: Onemocnění krve a krvetvorných tkání I. Anemie, leukemie, lymfoproliferativní onemocnění.
 • 12. týden: Onemocnění krve a krvetvorných tkání II. Myeloproliferativní onemocnění, krvácivé stavy, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, transfuse.
 • 13. týden: Nemoci pohybového ústrojí. Zánětlivé revmatické nemoci, zánětlivé onemocnění pojiva, metabolické nemoci kloubů, degenerativní nemoci kloubů a páteře.
 • 14. týden: Onemocnění trávicí trubice I. Vyšetřovací metody, onemocnění jícnu, onemocnění žaludku.
 • 15. týden: Onemocnění trávicí trubice II. Choroby tenkého střeva, choroby tlustého střeva, choroby jater, slinivky.
Literatura
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška, praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/BZOI032