BZPN0433c Nursing Procedures in Emergency Care III - practice

Faculty of Medicine
spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Michal Pospíšil (seminar tutor)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Vlasta Vařeková (seminar tutor)
Mgr. Simona Večerková, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Michal Pospíšil
Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Michal Pospíšil
Supplier department: Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Fri 9. 4. 8:00–9:40 KOM 348A, Fri 16. 4. 8:00–9:40 KOM 348A, Fri 23. 4. 8:00–9:40 KOM 348A, Fri 30. 4. 8:00–9:40 KOM 348A, Fri 7. 5. 8:00–9:40 KOM 348A, Fri 14. 5. 8:00–9:40 KOM 348A, Fri 21. 5. 8:00–9:40 KOM 348A, Fri 28. 5. 8:00–9:40 KOM 348A, Fri 4. 6. 8:00–9:40 KOM 348A
Prerequisites (in Czech)
BZPN0332c Nursing Procedures in EC II && BZOP0352x Prof.practice in EC and IRS II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject is conceived as practical, focusing on the skills of care in both pre-hospital and hospital emergency care.
Learning outcomes
Students will acquire the knowledge and skills needed to carry out nursing activities in pre-hospital and hospital emergency care in the subject areas.
Syllabus
 • First The inputs to the respiratory airway in children and adults, types of air ducts, minitracheostomie, coniotomy, larmasky, intubation through the mouth and nose.
 • Second Fundamentals of mechanical ventilation with manual and automatic fan. Specifics of nursing care.
 • 3rd Defibrillation, cardioversion, and pacing.
 • 4th Application of medical gases, intoxication.
 • 5th Nursing care in pneumothorax, chest drainage, treatment of the PNP and IP.
 • 6th Nursing care for burns, amputations, polytrauma, spinal trauma, with gunshot wounds.
 • 7th Specifics of immediate and urgent care for children of different ages.
 • 8th Basic material equipment in emergency medicine, emergency vehicle equipment, knowledge of handling this equipment, care of the vehicle, workplace equipment IP, control monitoring techniques.
 • Solution procedures in intensive care and pre-hospital emergency furnace at specific case studies.
Literature
  required literature
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
  recommended literature
 • Paramedic Care,Nakladatel: Pearson Education (US)
 • POLÁK, Martin. Urgentní příjem : nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a dop. Praha: Mladá fronta, 2016. 767 stran. ISBN 9788020439390. info
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • HANDL, Zdeněk. Externí transtorakální defibrilace a kardiostimulace : teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 51 s. ISBN 9788070134535. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
 • MELICHAR, Jindřich, František HORÁLEK, Václav HÁNDL, Čeněk NEUMANN, Bohdan ŠMAJER and Shafi SAHELY. Kompartment syndrom - stálá hrozba v traumatologii. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, vol. 139, No 21, p. 652-653. ISSN 0008-7335. info
  not specified
 • The ECG in practice (Orig.) : EKG pro praxi. info
 • BULÍKOVÁ, Táňa. EKG pro záchranáře nekardiology. 1. vydání. Praha: Grada, 2015. 84 stran. ISBN 9788024753072. info
 • NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 284 stran. ISBN 9788024744490. info
 • VOBRUBA, Václav, Michal FEDORA and Jiří ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 136 pp. ISBN 978-80-87023-23-5. info
 • JURÁŇ, Vilém, Ondřej NAVRÁTIL and Martin SMRČKA. Léčba pacientů po SAK - intenzivní péče, vazospazmy, hypotermie. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2010. p. 33-34. ISBN 978-80-254-6749-7. info
 • Sestra a urgentní stavy. Translated by Libuše Čížková. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008. 549 s. ISBN 9788024725482. info
 • KRÁTKÁ, Anna. POTŘEBY NEMOCNÝCH V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU (NEEDS OF PATIENTS IN NURSING PROCESS). První. Zlín: UTB, 2007. 46 pp. ISBN 978-80-7318-643-2. info
Teaching methods
Audiovisual prezentation, demonstration, discussion, group work – laboratory skills practising.
Assessment methods
Completion: examination - 100% participation in exercises, oral and practical examination of the ballot issue.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 20.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2021/BZPN0433c