MBKH081c Klinická hematologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Ludmila Bourková (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
Mgr. Marie Prudková (cvičící)
Mgr. Andrea Schneiderová (cvičící)
MUDr. Petr Smejkal, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiřina Zavřelová (cvičící)
MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D. (pomocník)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Gregorovičová
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 7:00–10:50 N04105, Čt 27. 2. 7:00–10:50 N04105, Čt 5. 3. 7:00–10:50 N04105, Čt 12. 3. 7:00–10:50 N04105, Čt 19. 3. 7:00–10:50 N04105, Čt 26. 3. 7:00–10:50 N04105, Čt 2. 4. 7:00–10:50 N04105, Čt 9. 4. 7:00–10:50 N04105, Čt 16. 4. 7:00–10:50 N04105, Čt 23. 4. 7:00–10:50 N04105, Čt 30. 4. 7:00–10:50 N04105, Čt 21. 5. 7:00–10:50 N04105, Čt 28. 5. 7:00–10:50 N04105
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V praktické části přípravy získat praktické dovednosti takového rozsahu, který umožní zařazení absolventa do pracovních týmů klinických hematologických laboratoří včetně obsazení vedoucích pozic.
Tento předmět shrnuje informace o původu, vývoji, struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního srážení. Oba jsou popisovány jak ve zdraví, tak v průběhu různých vrozených a získaných nemocí.
Po absolvování předmětu budou studenti detailně informováni o patofyziologických mechanizmech, rámcově o klinických, ale detailně především o laboratorních nálezech u hematologických onemocnění. Budou schopni indikovat, interpretovat a taktéž zavádět laboratorní metody, které slouží k diagnostice, monitorování a sledování léčby u širokého spektra onemocnění, a to jak primárně hematologických, tak i stavů, kdy se postižení jakéhokoli orgánu či systému odrazí ve změně procesů hematopoézy a/nebo hemostázy. Budou schopni interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro stanovení diagnózy či diferenciální diagnózy. Speciální pozornost bude v průběhu studia věnována informacím o principech laboratorní diagnostiky v hematologii, přístrojovému zařízení a laboratorním diagnostikám (reagenciím), včetně zásad detekce jejich spolehlivosti a principů cost/benefitu. Studenti budou seznámeni se systémem správné laboratorní praxe, včetně interních a externích kontrol kvality, procesům návaznosti, testování reprodukovatelnosti a spolehlivosti a v neposlední řadě i principům certifikace a akreditace na hematologické laboratoři.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti detailně informováni o patofyziologických mechanizmech, rámcově o klinických, ale detailně především o laboratorních nálezech u hematologických onemocnění. Budou schopni indikovat, interpretovat a taktéž zavádět laboratorní metody, které slouží k diagnostice, monitorování a sledování léčby u širokého spektra onemocnění, a to jak primárně hematologických, tak i stavů, kdy se postižení jakéhokoli orgánu či systému odrazí ve změně procesů hematopoézy a/nebo hemostázy. Budou schopni interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro stanovení diagnózy či diferenciální diagnózy. Speciální pozornost bude v průběhu studia věnována informacím o principech laboratorní diagnostiky v hematologii, přístrojovému zařízení a laboratorním diagnostikám (reagenciím), včetně zásad detekce jejich spolehlivosti a principů cost/benefitu. Studenti budou seznámeni se systémem správné laboratorní praxe, včetně interních a externích kontrol kvality, procesům návaznosti, testování reprodukovatelnosti a spolehlivosti a v neposlední řadě i principům certifikace a akreditace na hematologické laboratoři.
Osnova
 • Preanalytická fáze v klinické hematologii (odběr biologického materiálu na rutinní i speciální hematologická vyšetření, transport, příjem, identifikace, uchovávání vzorků, podmínky odběru, limitace interpretace u předem definovaných klinických situací )
 • Práce s automatickými hematologickými analyzátory (obsluha, kalibrace, kontrolní analýzy, údržba, definování požadavků pro nákup přístrojů, laboratorních diagnostik i údržby, kalkulace cost/benefitu jednotlivých postupů)
 • Speciální morfologie buněk bílé řady (zhotovení a hodnocení krevních nátěrů periferní krve, kostní dřeně a dalších punktátů včetně diferenciální diagnostiky a stanovení principů ),
 • Požadavky na vyšetření kostní dřeně (cytologická morfologie, doporučení na kategorizaci buněk, přínos a limitace imunofenotypizační diagnostiky, přínos a limitace histologického vyšetření, přínos a limitace cytogenetiky a molekulární genetiky).
 • Laboratorní klasifikace hemoblastóz (vyšetření periferní krve, kostní dřeně, cytochemická vyšetření, imunofenotypizace a cytogenetika resp. molekulární diagnostika),
 • Laboratorní metody vyšetření anémií a jejich hodnocení, včetně návrhů metod k diferenciální diagnostice
 • Metody ke zjištění procesů plazmatické koagulace,
 • Metody ke zjištění nastavení inhibičních systémů hemostázy,
 • Metody ke zjištění funkce a biochemie krevní destičky,
 • Metody ke zjištění stavu systému fibrinolýzy,
 • zásady správné laboratorní práce
 • interpretace hematologických výsledků
Literatura
 • Dopl.
Výukové metody
Studenti jsou nejprve seznámeni s principy laboratorní práce podle jednotlivých metod. Následuje jejich praktické provedení a interpretace nálezů. K provedené praktické činnosti je vypracován laboratorní protokol.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za aktivní přístup během odborné praxe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.