MFPT081 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 16:00–17:40 A19/113, St 10. 3. 16:00–17:40 A19/113, St 17. 3. 16:00–17:40 A19/113, St 24. 3. 16:00–17:40 A19/113, St 31. 3. 16:00–17:40 A19/113, St 7. 4. 16:00–17:40 A19/113, St 14. 4. 16:00–17:40 A19/113, St 21. 4. 16:00–17:40 A19/113, St 28. 4. 16:00–17:40 A19/113, St 5. 5. 16:00–17:40 A19/113, St 12. 5. 16:00–17:40 A19/113, St 19. 5. 16:00–17:40 A19/113, St 26. 5. 16:00–17:40 A19/113, St 2. 6. 16:00–17:40 A19/113, St 9. 6. 16:00–17:40 A19/113
Předpoklady
Základní středoškolské znalosti fyziky a absolvování biofyzikálně orientovaných předmětů v rámci bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony; ovládat biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;Vedle hlubšího pochopení principů lékařských přístrojů je kladen zvýšený důraz na vysvětlení interakcí zdravotník-přístroj a pacient-přístroj a z toho plynoucích rizik. Jako nový prvek se objevuje výklad k ukazatelům kvality a výkonu přístrojů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student rozumět v nutném rozsahu principům přístrojů používaných v lékařství, dokáže uplatnit v praxi zásady bezpečného používání těchto přístrojů.
Osnova
  • Přístrojová technika a její význam pro diagnostiku a terapii Pricipy a praxe radiační ochrany: 1) Fyzikální základy radiační ochrany 2) Dozimetrie a detektory záření 3) Bezpečnost pacientů 4) Optimalizace dávek - vztah mezi dávkou a kvalitou zobrazení v radiologii 5) Principy a kriteria radiační ochrany;
  • Diagnostické metody a přístroje: 1) biologické signály a jejich diagnostický význam 2) Vybran= měřící a záznamové metody a přístroje, 3) Vybrané zobrazovací metody a přístroje;
  • Terapeutické metody a přístroje: 1) Přístroje pro fyzikální terapii a rehabilitaci – metody využívající mechanickou energii – elektroléčebné metody – magnetoterapeutické metody, teploléčebné, světloléčebné metody. Principy léčby ionizujícím záření, ( rentgenové ozařovače, radionuklidové ozařovače, urychlovače částic).2) Chirurgické přístroje 3) Operaační sály ajednotky intenzivní péče. 4) Přístroje pro podporu a náhradu orgánů 5) Sterilizační technika a jiné pomocné přístrojové vybavení;
Literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 2nd revised edition. Brno: Masaryk University, 2012. 325 stran. ISBN 9788021057586. info
  • Elektronické přístroje v lékařství. Edited by Jiří Rozman. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 406 s. ISBN 8020013083. info
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemného testu,který má 25 otázek, a části ústní, k níž může student přistoupit, dosáhl-li nejméně 14 správných odpovědí v testu.Ústní část se skládá zpravidla ze dvou otázek. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/?lang=cs&bus=MgrFyz
Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor. Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
přednášky vyvěšeny na webových stránkách Biofyzikálního ústavu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFPT081