MNDB0821c Diabetologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Karbanová (cvičící)
MUDr. Ludmila Brázdová (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Konečná, Ph.D. (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
Garance
MUDr. Petra Konečná, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pokročilý vhled do problematiky metabolické poruchy diabetes mellitus navazující na poznatky z bakalářského stupně studia s důrazem na specializovaný nutriční postup (etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence, nutriční postupy a opatření při intenzifikované inzulinové terapii, úprava výživy ke stavu a léčbě onemocnění, věku a fyzické aktivitě, poradenská činnost a spolupráce s diabetologickou sestrou). Předmět se zaměří na specifika dětské diabetologie a specifické otázky v diabetologii z pohledu nutričního terapeuta - diabetik v chirurgické léčbě, diabetes mellitus a obezita, chirurgická léčba obezity u pacienta s diabetes mellitus. Neopomenutelnou součástí je nácvik komunikace s pacientem s diabetem, student na základě nabytých znalostí neopomine i stránku psychologickou, pedagogickou i sociální, která se bezprostředně týká především specifik edukace diabetických pacientů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat diagnostiku, prevenci, léčebné a specializované nutriční postupy u diabetu mellitu, sestavit jídelníčky dle nutričních požadavků, výběru potravin a technologické úpravy pokrmů u diabetu mellitu a komplikací s nimi spojenými, využívat systém monitorování a opakovaného sledování nutričního stavu a vytvářet edukační materiály a edukovat dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
Osnova
  • Praktická výuka je zaměřena na edukaci pacienta, jeho blízké, monitorování dietního režimu, poskytnutí PP při hypoglykemii, hodnocení vzájemných vztahů mezi aplikovaným inzulinem a stravou, sestavení dietního režimu vzhledem druhu aplikovaného inzulinu a tělesné zátěži, edukace dětského pacienta, edukace adolescenta, edukace dospělého diabetika, edukace rodičů pacienta a rodinných příslušníků, vedení podpůrného rozhovoru.
Literatura
  • http://www.diab.cz/standardy
  • PELIKÁNOVÁ, Terezie a Vladimír BARTOŠ. Praktická diabetologie. 6. aktualizované a doplněn. Praha: Maxdorf, 2018. 814 stran. ISBN 9788073455590. info
  • SVAČINA, Štěpán. Diabetologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 188 s. ISBN 9788073873486. info
  • RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 283 s. ISBN 8024716127. info
  • Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu. Edited by Terezie Pelikánová. 1. vyd. Praha: TRITON, 2003. 119 s. ISBN 807254358X. info
Výukové metody
cvičení, praktické poradenství v diabetologické ambulanci, vypracování prezentace o sladidlech
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.