MNPM071p Přístrojové vyšetřovací metody v práci nutričního terapeuta se specializací - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 A21/112
Předpoklady
Základní středoškolské znalosti fyziky a absolvování biofyzikálně orientovaných předmětů v rámci bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu je porozumění v nutném rozsahu principům přístrojů používaných v lékařství a jejich uplatnění v praxi zásady včetně bezpečného používání těchto přístrojů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student: * rozumět v nutném rozsahu principům metod a přístrojů používaných v medicíně s důrazem kladeným na profesi nutričního terapeuta * rozeznat možná rizika, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření) * ovládat zásady bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál *vyjmenovat rizika ionizujícího záření, jeho účinky na živý organismus, *popsat systém radiační ochrany, zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany a praktické metody ochrany
Osnova
 • Lékařská technika - legislativní rámec.
 • Lékařství a technika.
 • Biosignály a jejich zpracování.
 • Měření a registrace mechanických veličin.
 • Ultrazvukové zobrazovací metody.
 • Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody.
 • Měření a registrace teploty.
 • Elektrodiagnostické metody.
 • Bioimpedance.
 • Optické laboratorní přístroje.
 • Optické diagnostické přístroje.
 • Konvenční rentgenové zobrazovací metody.
 • Moderní tomografické metody (CT, MRI).
 • Umělá a přirozená radioaktivita.
 • Diagnostické metody využívající radionuklidů.
 • Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením.
 • Litotripse. Radiační ochrana – ionizující záření, jeho základní druhy a vlastnosti, nepříznivé účinky ionizujícího záření, radiační zátěž obyvatel, způsoby ochrany před ionizujícím zářením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího záření, legislativa v oblasti radiační ochrany, odpovědnosti při využívání zdrojů ionizujícího záření.
Literatura
 • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 524 s. ISBN 9788024711522. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
Přednášky.konzultace. K dispozici přednášky a další odkazy na literaturu,na www.med.muni.cz/biofyz
Metody hodnocení
Kolokvium realizované formou písemného testu, kde student musí dosáhnout nejméně 28/50 bodů.Test lze 1x opakovat. V případném třetím opravném termínu bude student zkoušen ústně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/nutricnispecialista.htm
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro - www.med.muni.cz/biofyz
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Základní podmínkou ukončení předmětu je napsání písemného testu, nejméně na 28 / 50 bodů.Student v případě nesplnění podmínek jedenkrát opakovat test. V druhém opravném termínu bude student ústně vyzkoušen (3 otázky).
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNPM071p