MNVS0922p Výživa a pohybová aktivita II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:40 A15/309, Čt 14:00–14:50 učebna 41, Čt 15:00–15:50 tělocvična Poříčí 31
Předpoklady
MNVS081c Výživa a pohyb. aktivita I-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu bude student schopen nahlížet na pohyb jako na fyziologickou potřebu člověka. Důraz na pohybovou aktivitu v rámci vlastní profese a dále interpretace výsledků zátěžových testů zdravých i nemocných při nutriční terapii a v rámci týmové spolupráce bude absolvent schopen kvalifikované spolupráce s fyzioterapeutem.
Osnova
  • 1.Pohyb jako fyziologická potřeba člověka. 2.Problematika zdravotně orientované zdatnosti. Svalová zdatnost a flexibilita. 3.Aerobní zdatnost a složení těla. Vztah mezi pohybem a výživou. 4.Pohybová gramotnost - součást podpory zdraví. Pohybová aktivita zdravotně oslabených dětí.
Literatura
  • NSCA's guide to sport and exercise nutrition. Edited by Bill I. Campbell - Marie A. Spano. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2011. viii, 311. ISBN 9780736083492. info
  • Physical activity and obesity. Edited by Claude Bouchard - Peter T. Katzmarzyk. 2nd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2010. xxi, 409. ISBN 9780736076357. info
  • Výživa ve sportu : příručka pro sportovní medicínu. Edited by Ron J. Maughan - Louise Burke, Translated by Zuzana Zafarová. 1. české vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 8072623184. info
  • PLACHETA, Zdeněk. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 179 s. ISBN 8021026146. info
  • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 276 s. ISBN 8071692719. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.