STVL9X64 Vnitřní lékařství - blok 4

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/3/0. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Bloková stáž č. IV. na II. interní hematoonkologické klinice obsahuje semináře o níže uvedených nemocech a následovně jsou jednotlivé probírané nosologické jednotky demonstrovány na konkrétních pacientech. Obsah seminářů:
  • 1.Maligní lymfoproliferativní nemoci: maligní nehodgkinské lymfomy, Hodgkinova choroba a monoklonální gamapatie. Histologická klasifikace. Klinický průběh.2.Anémie Základní rozdělení. Dif. dg. hypochromní anémie a anémie chronických nemocí. Hemolytické anémie. 3.Leukémie Akutní a chronické leukémie, myeloproliferativní syndrom.Koagulopatie Získané koagulopatie, trombotická diatéza doprovázející maligní choroby, disseminovaná intravaskulární koagulopatie. Vrozené koagulopatie.Podpůrná, paliativní léčba Dlouhodobé nitrožilní katetry, léčba sepse, materiální a organizační podmínky pro transplantaci krvetvorné tkáně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010.