VLLP0431c Clinical Introduction I - practice

Faculty of Medicine
spring 2021
Extent and Intensity
0/1.3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martina Drabinová (assistant)
Zdeňka Dvořáková (assistant)
doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (assistant)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (assistant)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (assistant)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
First Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Supplier department: Department of Biochemistry - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VLLP0431c/01: Wed 16:00–17:40 A16/213
VLLP0431c/02: Wed 16:00–17:40 A16/213
VLLP0431c/03: Wed 8:00–9:40 A16/215, J. Slanina
VLLP0431c/04: Wed 8:00–9:40 A16/215, J. Slanina
VLLP0431c/05: Wed 8:00–9:40 A16/213, J. Slanina
VLLP0431c/06: Wed 8:00–9:40 A16/213, J. Slanina
VLLP0431c/07: Thu 8:00–9:40 A16/215, M. Králíková
VLLP0431c/08: Thu 8:00–9:40 A16/215, M. Králíková
VLLP0431c/09: Fri 10:00–11:40 A16/213, H. Paulová
VLLP0431c/10: Fri 10:00–11:40 A16/213, H. Paulová
VLLP0431c/11: Wed 16:00–17:40 A16/215
VLLP0431c/12: Wed 16:00–17:40 A16/215
VLLP0431c/13: Thu 8:00–9:40 A16/213, M. Králíková
VLLP0431c/14: Thu 8:00–9:40 A16/213, M. Králíková
VLLP0431c/15: Wed 14:00–15:40 A16/215, O. Peš
VLLP0431c/16: Wed 14:00–15:40 A16/215, O. Peš
VLLP0431c/17: Fri 10:00–11:40 A16/215, H. Paulová
VLLP0431c/18: Fri 10:00–11:40 A16/215, H. Paulová
Prerequisites (in Czech)
VLFY0321c Physiology I - practice && VLFY0321s Physiology I - seminar && VLBC0321s Biochemistry I sem && VLBC0321c Biochemistry I && VLAN0222c Anatomy II p && VLAN0222s Anatomy II s
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course combines theoretical biochemistry knowledge with clinical applications.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po ukončení předmětu schopen:
- mít představu o významu klinicko-biochemických vyšetření, jejich provádění, faktorech ovlivňujících výsledky a jejich kontrole.
- mít představu o biologické variabilitě a hodnocení výsledků a diagnostické efektivitě laboratorních vyšetření.
- bude obeznámen s biochemickými vyšetřeními u jaterních onemocnění, u poruch metabolismu sacharidů a u kardiovaskulárních onemocnění.
- Bude obeznámen s vyšetřeními ledvinných funkcí, acidobazické rovnováhy a jejích poruch, vyšetřením moči a mozkomíšního moku.
Syllabus
  • Biochemical investigations in clinical medicine and their significance. Biochemical analysers, point of care testing. Factors influencing results of laboratory examinations. Blood collection and processing. Laboratory tests in clinical biochemistry. Sources of error, assessing the significance of a test result. System of quality control. Biological and analytical variations, critical difference. Reference intervals. Interpretation of results. Diabetes mellitus - laboratory diagnosis. Hypoglycaemia, hyperglycaemia, screening and monitoring, oGTT test. Glycosuria, fructosamine, haemoglobin, microalbuminuria, insulin, C-peptide, autoantibodies. Biochemical diagnosis of liver diseases. Tests for the integrity of hepatocytes. The tests for hepatocellular cholestasis. Tests of the liver’s biosynthetic capacity. Laboratory diagnosis of jaundice. Laboratory tests of specific liver diseases. Biochemical markers of myocardial injury - cardiac troponin, myoglobin, CK-MB mass. Laboratory tests in heart failure - natriuretic peptides. Tests for homocysteine, hsCRP, lipid spectrum. Sampling and urine collection for physical, chemical, microbiological and microscopic examination. Physical examination of urine (pH, density, osmolality). Chemical examination of urine. Glomerular filtration rate (creatinine, cystatin). Morphological analysis of urine. Examination of urine sediment. Kidney stones analysis – classification of kidney stones according to the composition, factors affecting their formation, methods of analysis. Cerebrospinal fluid (CSF) analysis. Indications, puncture, basic and special examination, typical findings in some neurological diseases, markers of CSF leakage. Investigation of blood count.
Literature
    required literature
  • Podklady k seminářům dostupné v Informačním systému
    recommended literature
  • ŠPINAR, Jindřich and Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 pp. ISBN 978-80-247-4356-1. URL info
  • ZEMAN, Miroslav and Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
Teaching methods (in Czech)
Probíhá formou semináře s praktickými vstupy a ukázkami. Studenti dostávají písemné podklady pro přípravu a současně soubor otázek a problémů k řešení. Seminář probíhá aktivní formou, diskuze k zadaným problémům.
Assessment methods (in Czech)
Podmínky udělení zápočtu
• Vložení všech souborů s kontrolními otázkami a vyplněnými odpověďmi do Odevzdávárny v IS MUNI v odpovídajících termínech.
• Splnění požadavku účasti na seminářích. Všechny zameškané semináře nahrazeny dle instrukcí učitele.
• Získání 9 bodů ze zápočtového testu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 19.5.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2021/VLLP0431c