VLAN0222s Anatomy II - seminar

Faculty of Medicine
spring 2021
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (seminar tutor)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (seminar tutor)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (seminar tutor)
Dana Procházková (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Supplier department: Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
VLAN0121s Anatomy I s && VLAN0121c Anatomy I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main aims of the course are:
-to describe structures of the urinary, male and female genital system, cardiovascular, lymphatic and nervous system including sense organs
-to recognize anatomical structures of the organ systems on the cadaverous material
-to undesrtanad to topographic anatomy of the organ systems
-to realize relation between structure and function of the organ systems
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to:
1. Define organs of the urinary system, male and female genital system, cardiovascular and lymphatic system, senses, and organs of peripheral and central nervous systems
2. Identify particular anatomical features of the cardiovascular system, eye, ear, central and peripheral nervous systems (i.e. brain, spinal cord, and peripheral nerves) including their blood supply
3. Characterize function of organs of cardiovascular system, senses, peripheral and central nervous systems
4. Discuss the distribution and function of the sympathetic and parasympathetic nervous systems
5. Relate studied organs with respect to adjacent structures
Syllabus
 • 1. Ženská pohlavní soustava. Svalové dno pánevní ženy.Popis struktur na rtg snímcích
 • 2. Srdce, vzestupná aorta, aortální oblouk, a. carotis communis et externa
 • 3. Hlavní tepny a žíly. V. portae, portokavální anastomózy. Fetální oběh
 • 4. Zevní popis míchy a mozkového kmene. Výstupy hlavových nervů z mozkového kmene. Jádra hlavových nervů na spodině IV. komory
 • 5. Hlavové nervy (III, IV, VI,VII, IX-XII). Baze lební
 • 6. Hlavové nervy (V). Zevní popis mozečku a mezimozku
 • 7. Koncový mozek (zevní popis; šedá hmota – kůra + bazální ganglia; bílá hmota – dráhy)
 • 8. Cévní zásobení a obaly CNS. Komory mozkové, likvor
 • 9. Sluchově-rovnovážný systém. Os temporale
 • 10. Zrakový systém, orbita
 • 11. Zobrazovací metody, čtení anatomických struktur
 • 12. Krajiny hlavy, krku a trupu
 • 13.+ 14. Pitevní blok (pitva hlavy, krku a trupu)
Literature
  required literature
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 114 pp. ISBN 978-80-210-7426-2. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  recommended literature
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL and Adam W. M. MITCHELL. Gray's anatomy for students. Third edition. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone, 2015. xxv, 1161. ISBN 9780702051319. info
 • HUDÁK, Radovan and David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Teaching methods
Practice with the human anatomical specimens Practical training (about 10 % of the total volume of teaching) is complemented by teaching in SIMU on dissection simulator.
Assessment methods
Credit Traditional methods are complemented by objective clinical evaluation that verifies clinical knowledge and other skills such as communication, physical examination, performance, performance interpretation, etc. This evaluation method provides students with objective and specific feedback.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 45.
Information on course enrolment limitations: Mimo studenty LF, max. 15 studentů z PřF
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2021/VLAN0222s