logo Lékařská fakulta Anatomický ústav
Teoretická pracoviště
14110514 AnatÚ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
zástupce přednosty ústavuprof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci