VLAN0222s Anatomie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Karvay (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková (cvičící)
Mgr. Klaudia Lakatosová (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAN0222s/01: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 13:00–15:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/02: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 13:00–15:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/03: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 8:00–10:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/04: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 8:00–10:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/05: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 8:00–10:30 2S38
VLAN0222s/06: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 8:00–10:30 2S38
VLAN0222s/07: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 10:30–13:00 F01B2/2S37
VLAN0222s/08: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 10:30–13:00 F01B2/2S37
VLAN0222s/09: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 13:00–15:30 2S38
VLAN0222s/10: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 13:00–15:30 2S38
VLAN0222s/11: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 8:00–10:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/12: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 8:00–10:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/13: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 10:30–13:00 F01B2/2S36
VLAN0222s/14: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 10:30–13:00 F01B2/2S36
VLAN0222s/15: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 13:00–15:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/16: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 13:00–15:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/17: Po 1. 3. až Pá 28. 5. Pá 10:30–13:00 2S38
VLAN0222s/18: Po 1. 3. až Pá 28. 5. Pá 10:30–13:00 2S38
VLAN0222s/19: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 10:30–13:00 2S38
VLAN0222s/20: Po 1. 3. až Čt 27. 5. Čt 10:30–13:00 2S38
Předpoklady
VLAN0121s Anatomie I - seminář && VLAN0121c Anatomie I - pitvy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Mimo studenty LF, max. 15 studentů z PřF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
-osvojení popisu anatomických struktur vylučovací, mužské a ženské pohlavní soustavy, kardiovaskulární, lymfatické a nervové soustavy včetně smyslových orgánů
-rozpoznání anatomických struktur orgánových soustav na kadaverózním materiálu
-porozumění topografickým vztahům jednotlivých soustav
-pochopit vztahy mezi strukturou a funkcí orgánových soustav
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)určit a popsat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie vylučoací soustavu, mužskou a ženskou pohlavní soustavu, kardiovaskulární a lymfatický systém, orgány nervového systému a jednotlivé smyslové orgány
2)identifikovat na lidských preparátech jednotlivé anatomické struktury kardiovaskulárního systému, oka, ucha, centrální i periferní nervové soustavy (mozku, míchy, periferních nervů)
3)demonstrovat uložení orgánů studovaných systémů v jednotlivých topografických krajinách
4)charakterizovat význam anatomických útvarů ženské pohlavní soustavy, kardiovaskulární a lymfatické soustavy, nervové a smyslové soustavy
5)vytvořit si představu o normálních anatomických poměrech studovaných útvarů a zhodnotit je na rentgenových snímcích.
Osnova
 • 1. Vylučovací soustava. Mužská a ženská pohlavní soustava. Svalové dno pánevní ženy.Popis struktur na rtg snímcích
 • 2. Srdce, vzestupná aorta, aortální oblouk, a. carotis communis et externa
 • 3. Hlavní tepny a žíly. V. portae, portokavální anastomózy. Fetální oběh
 • 4. Zevní popis míchy a mozkového kmene. Výstupy hlavových nervů z mozkového kmene. Jádra hlavových nervů na spodině IV. komory
 • 5. Hlavové nervy (III, IV, VI,VII, IX-XII). Baze lební
 • 6. Hlavové nervy (V). Zevní popis mozečku a mezimozku
 • 7. Koncový mozek (zevní popis; šedá hmota – kůra + bazální ganglia; bílá hmota – dráhy)
 • 8. Cévní zásobení a obaly CNS. Komory mozkové, likvor
 • 9. Sluchově-rovnovážný systém. Os temporale
 • 10. Zrakový systém, orbita
 • 11. Zobrazovací metody, čtení anatomických struktur
 • 12. Krajiny hlavy, krku a trupu
 • 13.+ 14. Pitevní blok (pitva hlavy, krku a trupu)
Literatura
  povinná literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 114 s. ISBN 978-80-210-7426-2. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  doporučená literatura
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL a Adam W. M. MITCHELL. Gray's anatomy for students. Third edition. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone, 2015. xxv, 1161. ISBN 9780702051319. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla. Praktická výuka je (v rozsahu cca 10 % celkového objemu výuky) doplněna o výuku v SIMU na simulátoru pitvy.
Metody hodnocení
Zápočet Tradiční metody hodnocení jsou doplněny o objektivní klinickou evaluaci, která ověřuje klinické znalosti a další dovednosti, jakými jsou např. komunikace, fyzikální vyšetření, provádění výkonů, interpretace výsledků atd. Tento způsob evaluace poskytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Informace učitele
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast). Student musí mít plášť, plastové návleky přes obuv, anatomickou pinzetu 14,5 nebo 16 cm a sondu.
Completion of the subject is assessed by the course-unit credit. A precondition for obtaining the course-unit credit is 95% attendance at the seminars (1 non-attendance tolerated). A student has to wear the lab coat and plastic shoe covers, use the dressing forceps 14.5 or 16 cm long, and a probe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLAN0222s