VLFY0321s Fyziologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Mgr. Eva Šustrová (přednášející)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
Xenie Budínská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Samuel Hricko (cvičící)
MUDr. Daniela Charwátová (cvičící)
MUDr. Roman Kula (cvičící)
MUDr. Martin Macháček (cvičící)
MUDr. Jan Novák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Matej Pekař, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Šustr (cvičící)
MUDr. Pavel Tinka (cvičící)
Mgr. Anna Bartáková (pomocník)
Mgr. Martin Král (pomocník)
Barbora Liščáková (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Laura Nižníková (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Mgr. Monika Řezníčková (pomocník)
Samuel Smoter (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Řezníčková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && ( VLBF011c Biofyzika - cvičení && VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLAN0222s Anatomie II - s )
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit studenta rozumět a interpretovat různé funkce lidského těla. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací. Student získá znalosti potřebné k analýze a následné interpretaci jevů odehrávajících se na buněčné, tkáňové i orgánové úrovni, stejně tak na úrovni celého organismu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student:
- schopen pochopit termíny obecné a systémové fyziologie člověka
- uplatnit znalosti potřebné k analýze a následné interpretaci jevů odehrávajících se na buněčné, tkáňové i orgánové úrovni, stejně tak na úrovni celého organismu.
Osnova
  • I. Mezibuněčný kontakt. Klidové membránové napětí. Akční napětí. II. Buněčný podklad nervového systému. Synapse. Nervosvalová ploténka. III. Definice autonomního nervového systému. Dělení a funkce autonomního nervového systému. Princip autonomní regulace klíčových systémů. IV. Obecná endokrinologie. Humorální regulace minerálního a vodního hospodářství. Regulace glykémie. Humorální regulace tvorby energie. Endokrinní složka stresové odpovědi. V. Obecná endokrinologie vztahující se k reprodukci. Cyklické změny reprodukčního systému. Fyziologie těhotenství. Fyziologie porodu. Fyziologie laktace. VI. Cévní řečiště a hemostáza. Primární hemostáza a krevní destičky (trombocyty). Sekundární hemostáza (hemokoagulace). Regulace hemostázy. Klinické aplikace.
Literatura
    povinná literatura
  • BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology. Third edition. Philadelphia: Elsevier, 2017, xii, 1297. ISBN 9781455743773. info
    doporučená literatura
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005, xx, 890. ISBN 8072623117. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004, xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 9788024730684. info
  • TROJAN, Stanislav a Miloš LANGMEIER. Slovníček lékařské fyziologie. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2006, 141 s. ISBN 8072623753. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě semináře. Studenti prostudují literaturu zadané oblasti a prohlubují své znalosti formou diskuse s vyučujícím.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast a 60% kontrola připravenosti na všech seminářích (úvodní kontrolní test u každého tématu na 6 a více bodů).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat seminářů je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu v IS MUNI. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Absolvování seminářů je podmínkou k udělění zápočtu.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.