VSBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mário Špírek, PhD. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
doc. Yuh-Man Wadeley, Doctor of Philosophy (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSBI0121c Biologie I - cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Předpokladem ke studiu předmětu je znalost středoškolské biologie a už proběhlých přednášek a cvičení z předmětu - předpokládané znalosti ke každé přednášce jsou specifikovány v sylabu předmětu. Příslušná studijní literatura doporučená ke studiu před každou přednáškou je uvedena v interaktivní osnově předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student porozumí základním dějům v buňce a při vývoji lidského organismu; pochopí komplexitu komunikace jednotlivých buněk a jejich vzájemné regulace v mnohobuněčném organismu jako celku; dokáže odvodit a vysvětlit rozdíl mezi normálně a patologicky fungující buňkou; je schopen vyjádřit základní souvislosti poruch buněčných dějů se vznikem onemocnění, zejména dědičných a nádorových onemocnění či vývojových vad; dokáže vysvětlit a zdůvodnit působení některých léčebných postupů s důrazem na moderní medicínu. Tyto poznatky je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména fyziologii, patofyziologii a genetice člověka.
Osnova
 • 1. týden: 22.2. – 26.2.
 • Růstové faktory a signální transdukce ve vývoji a onemocnění (Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.)
 • 2. týden: 29.2. – 4.3.
 • Biologie a použití kmenových buněk v modelování nemocí a buněčné terapii (prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.)
 • 3. týden: 7.3. – 11.3.
 • Diferenciace buněk a tkáňové inženýrství (prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.)
 • 4. týden: 14.3. – 18.3.
 • Nestabilita genomu - od molekulárních mechanismů poškození a opravy DNA po klinické implikace (doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.)
 • 5. týden: 21.3. – 25.3.
 • Úvod do nádorové biologie (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
 • 6. týden: 28.3. – 1.4.
 • Onkogeny a onkogenní viry v nádorové transformaci (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
 • 7. týden: 4.4. – 8.4.
 • Nádorové supresory a jejich diagnostické a terapeutické implikace (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
 • 8. týden: 11.4. – 15.4.
 • Paradigma nádorových kmenových buněk (doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.)
 • 9. týden: 18.4. – 22.4.
 • Molekulární podstata geneticky podmíněných onemocnění (doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.)
 • 10. týden: 25.4. – 29.4.
 • Cíle a strategie molekulární terapie (doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.)
 • 11. týden: 2.5. – 6.5.
 • Genomika a další omické přístupy v současné biomedicíně (prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.)
 • 12. týden: 9.5. – 13.5.
 • Lidský mikrobiom (prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.)
 • 13. týden: 16.5. – 20.5.
 • Bioinformatika v medicíně – od molekul k populacím (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) - studenti, kteří nemají v době přednášky pitvy
 • 14. týden: 23.5. – 27.5.
 • Bioinformatika v medicíně – od molekul k populacím (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) - studenti, kteří nemají v době přednášky pitvy Nahrazovací přednáška
Literatura
  povinná literatura
 • Essential cell biology. Edited by Bruce Alberts. 3rd ed. New York: Garland Science, 2009. 1 sv. ISBN 9780815341307. info
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • Medical genetics at a glance. Edited by D. J. Pritchard - Bruce R. Korf. 3rd ed. Chichester, England: Wiley-Blackwell, 2013. 1 online r. ISBN 9781118689028. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
  doporučená literatura
 • HARDIN, Jeff, Gregory BERTONI a Lewis J. KLEINSMITH. Becker's world of the cell. 8th ed. Boston: Benjamin Cummings, 2012. xxviii, 79. ISBN 9780321709783. info
 • LODISH, Harvey F. Molecular cell biology. 6th ed. New York, N.Y.: W.H. Freeman and Company, 2008. xxxvii, 11. ISBN 9780716776017. info
 • SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2. URL info
 • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Principles of genetics. 5th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2009. xix, 823. ISBN 9780470388259. info
 • WEINBERG, Robert A. The biology of cancer. Second edition. London: Garland Science, 2013. xx, 876. ISBN 9780815345282. info
 • WOLPERT, L. Principles of development. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxv, 542. ISBN 0198792913. info
  neurčeno
 • CAMPBELL, Neil A. Biologie. Edited by Jane B. Reece. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. xxxiv, 133. ISBN 8025111784. info
 • CAMPBELL, Neil A. Biology. Edited by Jane B. Reece. 7th ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 2005. xl, 1231. ISBN 080537146X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Přednášky jsou nepovinné.
Předmět je ukončen písemným zkouškovým testem z učiva Biologie z obou semestrů (přednášky, semináře, praktická cvičení). Test obsahuje 100 otázek s 1 správnou odpovědí. Za nesprávné odpovědi se body odečítají. Ke složení zkoušky student musí dosáhnout minimálně 68 bodů ze 200.
Předpokladem k účasti na zkoušce je úspěšné absolvování přednášky a semináře z podzimního semestru, a získání zápočtů ze cvičení z podzimního i jarního semestru.
Studenti jsou povinni přinést s sebou ke zkoušce platnou ISIC kartu pro ověření totožnosti. Více informací o zkoušce na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2016/VLBI0222p/op/Informace_a_pokyny_ke_zkousce_CZ.pdf
Informace učitele
Předpokladem ke studiu předmětu je znalost středoškolské biologie a už proběhlých přednášek a cvičení z předmětu - předpokládané znalosti ke každé přednášce jsou specifikovány v sylabu předmětu. Příslušná studijní literatura doporučená ke studiu před každou přednáškou je uvedena v interaktivní osnově předmětu:
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2016/VLBI0222p/index.qwarp
Knowledge of high-school biology and all previous lectures and practical classes of the subject are prerequisities for studying the course. Expected knowledge for each lecture is specified in the course syllabus. Literature recomended to study before each lecture is detailed in the interactive syllabus of the course:
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2016/aVLBI0222p/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2016/VSBI0222p