ZLBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLBI0121c Biologie I - cvičení
Předpokladem ke studiu předmětu je znalost středoškolské biologie a už proběhlých přednášek a cvičení z předmětu - předpokládané znalosti ke každé přednášce jsou specifikovány v sylabu předmětu. Příslušná studijní literatura doporučená ke studiu před každou přednáškou je uvedena v interaktivní osnově předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- pochopení podstaty nádorových onemocnění
- porozumění komplexním dějům při embryonálním vývoji lidského organismu
- seznámení se se základy genomiky, genové terapie a tkáňového inženýrství v současné medicíně
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit podstatu nádorových onemocnění v souvislosti s deregulací buněčného dělení, oprav DNA a buněčné smrti
- vysvětlit a zdůvodnit působení některých léčebných postupů s důrazem na moderní medicínu (molekulární terapie nádorů)
- vysvětlit obecné děje probíhající při vývoji lidského organismu
- vyjádřit základní souvislosti poruch těchto dějů se vznikem vrozených vývojových vad
- vysvětlit základní principy současných možností genové terapie a buněčné terapie
- porozumět významu složení lidského mikrobiomu
- orientovat se v základních moderních přístupech ke studiu onemocnění a personalizované medicíně (genomika, bioinformatika)
Osnova
 • Poškození a opravy DNA – od molekulárních mechanizmů po klinický význam
 • Úvod do nádorové biologie
 • Onkogeny a onkogenní viry v nádorové transformaci
 • Nádorové supresory a jejich význam v diagnóze a terapii
 • Paradigma nádorových kmenových buněk a význam v protinádorové terapii
 • Genová terapie – cíle a strategie molekulární terapie
 • Kmenové buňky a tkáňové inženýrství – vyhlídky pro regenerativní medicínu
 • Od jedné buňky k člověku I – úvod do vývojové biologie
 • Od jedné buňky k člověku II – molekulární podstata řízení vývoje savců v normě a patologii
 • Lidský genom, genomika a bioinformatika v současné biomedicíně
 • Lidský mikrobiom
 • Moderní přístupy ke studiu makromolekul v souvislosti s využitím v biomedicíně
Literatura
  povinná literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
  neurčeno
 • ALBERTS, Bruce. Essential cell biology. 4th edition. New York, N.Y.: Garland Science, 2014. xxiii, 726. ISBN 9780815344551. info
 • Medical genetics at a glance. Edited by D. J. Pritchard - Bruce R. Korf. 3rd ed. Chichester, England: Wiley-Blackwell, 2013. 1 online r. ISBN 9781118689028. info
Výukové metody
přednáška každý týden
Metody hodnocení
Přednášky jsou nepovinné. Předmět Biologie II navazuje na znalosti získané v Biologii I, a je ukončen písemným zkouškovým testem psaným na počítačích. Zkouška obsahuje otázky založené na tématech diskutovaných v přednáškách a cvičeních obou semestrů. Od studentů se očekává, že budou schopni samostatně řešit zadané problémy, a odvozovat řešení vlastní úvahou na základě teorie probírané v průběhu obou semestrů a doplněné četbou povinné literatury. Test obsahuje celkem 60 otázek, student musí získat minimálně 30 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/ZLBI0222p/index.qwarp
Studenti jsou povinni sledovat interaktivní osnovu předmětu, kde se dozví aktuální informace (harmonogram, nahrazování, státní svátky, atd.) a zároveň zde najdou příslušnou studijní literaturu na každý týden a odkazy na animace a videa k tématu (https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/ZLBI0222p/index.qwarp)
Dvě knihy, které tvoří povinnou studijní literaturu (Alberts - Základy buněčné biologie a Pritchard - Základy lékařské genetiky), mohou být vypůjčeny z knihovny univerzitního kampusu (https://kuk.muni.cz/?page=&lang=czech) nebo studovány z počítačů v knihovně univerzitního kampusu pomocí e-prezenčky (https://kuk.muni.cz/?page=9&lang=czech)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLBI0222p