ZLBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Francová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 16. 2. 13:00–13:50 B11/234, St 23. 2. 13:00–13:50 B11/234, St 2. 3. 13:00–13:50 B11/234, St 9. 3. 13:00–13:50 B11/234, St 16. 3. 13:00–13:50 B11/234, St 23. 3. 13:00–13:50 B11/234, St 30. 3. 13:00–13:50 B11/234, St 6. 4. 13:00–13:50 B11/234, St 13. 4. 13:00–13:50 B11/234, St 20. 4. 13:00–13:50 B11/234, St 27. 4. 13:00–13:50 B11/234, St 4. 5. 13:00–13:50 B11/234, St 11. 5. 13:00–13:50 B11/234, St 18. 5. 13:00–13:50 B11/234
Předpoklady
ZLBI0121c Biologie I - cvičení
Předpokladem ke studiu předmětu je znalost středoškolské biologie a už proběhlých přednášek a cvičení z předmětu - předpokládané znalosti ke každé přednášce jsou specifikovány v sylabu předmětu. Příslušná studijní literatura doporučená pro každou přednášku je uvedena v interaktivní osnově předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- pochopení a aplikace základních principů dědičnosti
- porozumění základním biologickým principům vzniku a vývoje maligního nádoru
- seznámení se základy genomiky, imunogenetiky, epigenetiky, genové terapie, tkáňového inženýrství a evoluční biologie
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit a aplikovat základní principy genetiky
- vysvětlit význam lékařské biologie ve vývoji moderních terapií (např. cílené terapie nádorových onemocnění)
- vysvětlit základní principy využívané v genové a buněčné terapii
- porozumět složení a významu liského mikrobiomu ve zdraví a nemoci
- orientovat se v základních moderních přístupech ke studiu onemocnění a personalizované medicíně (genomika)
Osnova
 • Základy genetiky I – úloha genetiky v medicíně, Mendelovy zákony, autozomální a gonozomální dědičnost, chromozomální poruchy
 • Základy genetiky II – multifaktoriální dědičnost, genová vazba, populační genetika
 • Lidský genom a metody jeho studia
 • Epigenetika – interakce genů a prostředí
 • Imunogenetika
 • Nádorová biologie I – kancerogeneze a základní znaky maligního nádoru
 • Nádorová biologie II – onkogeny a nádorové supresory, onkogenní viry
 • Genomika bakterií a virů
 • Využití poznatků molekulární biologie a genetiky v medicíně
 • Genová terapie
 • Lidský mikrobiom
 • Kmenové buňky a tkáňové inženýrství
 • Evoluční biologie
Literatura
  povinná literatura
 • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Edited by Jiřina Relichová. 2. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 864 s. ISBN 978-80-210-8613-5. info
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
Výukové metody
přednáška každý týden
Metody hodnocení
Kurz Biologie II navazuje na znalosti získané z Biologie I a je zakončen ústní zkouškou na základě témat diskutovaných na přednáškách a cvičeních z obou semestrů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2022/ZLBI0222p/index-ebtzDw.qwarp
Přednášky probíhají každý týden. Doporučujeme sledovat interaktivní osnovu předmětu, kde se studenti dozví aktuální informace (harmonogram, nahrazování, státní svátky, atd.) a zároveň zde najdou příslušnou studijní literaturu na každý týden a odkazy na animace a videa k tématu. https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2022/ZLBI0222p/index-ebtzDw.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLBI0222p