ZLBC0321s Biochemie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBC0321s/21: Čt 15:00–16:40 A16/213, J. Dostál
ZLBC0321s/22: Čt 15:00–16:40 A16/213, J. Dostál
ZLBC0321s/23: Čt 15:00–16:40 A16/215, M. Králíková
ZLBC0321s/24: Čt 15:00–16:40 A16/215, M. Králíková
Předpoklady
ZLBF0222c Lékař.fyzika a inf. II -cv. && ZLBI0222c Biologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie I přednáška ZLBC0221p. Na konci kurzu student dokáže popsat základní metabolické dráhy a jejich význam.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu rozumí významu a funkci enzymů
Popisuje základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin a jejich návaznosti.
Rozumí principům získávání,využívání a ukládání energie pochody na buněčné úrovni.
Je obeznámen s funkcí buněčných membrán a principem kompartmentace na buněčné úrovni a transportními procesy na membráně.
Má znalosti o syntéze proteinů, počínaje procesy replikace a transkripce,translace a posttranslační úpravy. Rozumí vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů.
Je obeznámen s funkcí hemoglobinu při transportu kyslíku a udržování acidobazické rovnováhy.Diskutuje principy některých chorob na molekulární úrovni.
Osnova
 • Úvod do metabolismu buňky (rozdíly mezi prokaryontní a eukaryontní buňkou, kompartmentace metabolických dějů).
 • Hemoglobin, struktura, saturace hemoglobinu kyslíkem, glykace hemoglobinu, hemoglobinopatie.
 • Kinetika enzymových reakcí, kvantifikace enzymu, optický test, rychlost enzymové reakce, saturační křivka, inhibitory, izoenzymy.
 • Kofaktory oxidoreduktas, kofaktory transferas.
 • Membránový transport, struktura membrán. & Metabolismus glukosy, glykolýza, glukoneogeneze, glykogen.
 • Metabolismus proteinů, transaminace, deaminace, detoxikace amoniaku.
 • Metabolismus vybraných aminokyselin.
 • Metabolismus lipidů, beta-oxidace MK, ketolátky, syntéza MK, syntéza lipidů a cholesterolu. &
 • Peroxidace lipidů. Desaturace MK. Ikosanoidy. &
 • Citrátový cyklus. Syntéza hemu.
 • Respirační řetězec, aerobní fosforylace.
 • Replikace, transkripce, proteosyntéza.
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály .
Metody hodnocení
Zápočet Základní podmínkou je absolvování všech seminářů. V průběhu semestru se v semináři píší 3 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 52/75 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Opakované termíny budou realizovány do stanoveného termínu, při nesplnění podmínek do tohoto termínu nebude zápočet udělen. Získání zápočtu ze semináře je podmínkou přístupu ke zkoušce z Biochemie I. V závislosti na epidemiologické situaci mohou být podmínky získání zápočtu modifikovány. Aktuální podmínky budou ve Studijních materiálech předmětu v Organizačních pokynech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLBC0321s