ZLFY0321s Fyziologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (přednášející)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Řezníčková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLFY0321s/21: St 7. 10. 11:00–13:30 A20/115, St 14. 10. 11:00–13:30 A20/115, St 21. 10. 11:00–13:30 A20/115, St 4. 11. 11:00–13:30 A20/115, St 11. 11. 11:00–13:30 A20/115, St 18. 11. 11:00–13:30 A20/115, St 25. 11. 11:00–13:30 A20/115, St 2. 12. 11:00–13:30 A20/115
ZLFY0321s/22: St 7. 10. 8:00–10:30 A20/113, St 14. 10. 8:00–10:30 A20/113, St 21. 10. 8:00–10:30 A20/113, St 4. 11. 8:00–10:30 A20/113, St 11. 11. 8:00–10:30 A20/113, St 18. 11. 8:00–10:30 A20/113, St 25. 11. 8:00–10:30 A20/113, St 2. 12. 8:00–10:30 A20/113
ZLFY0321s/23: St 7. 10. 14:00–16:30 A20/113, St 14. 10. 14:00–16:30 A20/113, St 21. 10. 14:00–16:30 A20/113, St 4. 11. 14:00–16:30 A20/113, St 11. 11. 14:00–16:30 A20/113, St 18. 11. 14:00–16:30 A20/113, St 25. 11. 14:00–16:30 A20/113, St 2. 12. 14:00–16:30 A20/113
ZLFY0321s/24: St 7. 10. 14:00–16:30 A20/115, St 14. 10. 14:00–16:30 A20/115, St 21. 10. 14:00–16:30 A20/115, St 4. 11. 14:00–16:30 A20/115, St 11. 11. 14:00–16:30 A20/115, St 18. 11. 14:00–16:30 A20/115, St 25. 11. 14:00–16:30 A20/115, St 2. 12. 14:00–16:30 A20/115
Předpoklady
ZLBI0222p Biologie II - přednáška && ZLBF0222c Lékař.fyzika a inf. II -cv.
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit studenta rozumět a interpretovat různé funkce lidského těla.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
pochopit termíny obecné a systémové fyziologie člověka.
použít získané znalosti k k analýze a následné interpretaci jevů odehrávajících se na buněčné, tkáňové i orgánové úrovni, stejně tak na úrovni celého organismu.
Osnova
 • Složení a funkční organizace těla. Přeměna a transporty látek v těle. Mezibuněčné kontakty a signalizace. Elektrický přenos informace. Principy nervové a svalové činnosti. Regulace stálosti vnitřního prostředí, homeostáza. Fyziologie srdce. Převodní systém. Elektrofyziologie srdečního svalu. Spřažení excitace s kontrakcí. Elektrokardiografie. Arytmie. Mechanika srdeční činnosti. Srdeční cyklus. Rheologie krevního oběhu. Mikrocirkulace. Regulace krevního oběhu, krevní tlak. Variabilita oběhových parametrů. Fyziologie krve. Hemokoagulace. Krevní skupiny. Plazmatické proteiny. Regulace krevního průtoku. Regionální oběhy - plicní, kožní, svalový, mozkový, splanchnický, ledvinový, fetální, plicní, kožní, svalový. Oběhové reakce. Imunitní systém. Koronární oběh. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Vyšetřovací metody v kardiologii. Srdeční a oběhové selhání.
Literatura
  povinná literatura
 • BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology. Third edition. Philadelphia: Elsevier, 2017. xii, 1297. ISBN 9781455743773. info
  doporučená literatura
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech seminářích a úspěšné absolvování zápočtového testu. Zápočtový test je výběrový test (10 otázek); podmínkou úspěšnosti je 50% správných odpovědí. Pokud student absolvuje přednášky (povolená absence:2), nemá povinnost psát zápočtový test.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat seminářů je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLFY0321s