ZLFY0422s Fyziologie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Bartáková (pomocník)
Michaela Bittnerová (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Mgr. Eva Opatřilová (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Řezníčková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář && ( ZLAN0222p Anatomie II - přednáška || ZLAN0333p Anatomie III - předn. )
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenta rozumět a interpretovat různé funkce lidského těla. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací. Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání zubního lékaře.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- schopen pochopit termíny obecné a systémové fyziologie člověka
- uplatnit znalosti potřebné k analýze a následné interpretaci jevů odehrávajících se na buněčné, tkáňové i orgánové úrovni, stejně tak na úrovni celého organismu.
- znát podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku
- schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů.
Osnova
 • Plicní funkce. Plicní mechanika. Přenos plynů. Regulace dýchání. Respirace za různých fyziologických stavů. Funkční anatomie ledvin. Clearance. Protiproudový systém. Řízení činnosti ledvin. Metabolismus cukrů, tuků a bílkovin. Energetický metabolismus. Vitamíny, minerály, voda ve výživě. Mechanické a sekreční funkce trávicí soustavy. Řízení gastrointestinálních funkcí. Výživa, hladovění, obezita. Obecné principy endokrinních funkcí. Funkce hypothalamu. Funkce adenohypofýzy a štítné žlázy. Mužská a ženská reprodukce. Fyziologie těhotenství a laktace. Řízení metabolismu vápníku. Endokrinní pankreas. Funkce nadledvin. Stres. Regulace vnitřního prostředí ledvinami. Glandula pinealis, cirkadiánní rytmus. Fyziologie adaptací. Fyziologie práce. Termoregulace. Fyziologie dětského věku a dospívání. Fyziologie stárnutí.
Literatura
  povinná literatura
 • BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology. Third edition. Philadelphia: Elsevier, 2017. xii, 1297. ISBN 9781455743773. info
  doporučená literatura
 • JAVORKA, Kamil. Lekárska fyziológia. 3., preprac. a dopl. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2009. 742 s. ISBN 9788080632915. info
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech přednáškách a zápočtový test. Zápočtový test je výběrový test (10 otázek); podmínkou úspěšnosti je 50% správných odpovědí. Pokud student absolvuje přednášky (povolená absence:2), nemá povinnost psát zápočtový test.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat seminářů je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Fyziologie II - seminář se vyučuje společně s předmětem Fyziologie II - cvičení.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLFY0422s