ZLHE0322p Histologie a embryologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (přednášející)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Baltasová (pomocník)
MVDr. Lenka Lišková (pomocník)
Ing. Nicole Ludikovská (pomocník)
MUDr. Eva Mecová (pomocník)
MUDr. Volodymyr Porokh (pomocník)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (pomocník)
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–9:50 B11/234
Předpoklady
ZLHE0221c Histologie a embryol.I -cvič. && ZLBI0222c Biologie II - cvičení && ( ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s || ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zajišťuje výuku histologie a embryologie, které náleží k páteřním teoretickým předmětům na lékařských fakultách. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: v části histologické - a)definovat základní pojmy oboru a aplikovat systém třídění poznatků v praxi, b) popsat a vysvětlit stavbu a funkci buňky až do molekulární úrovně, c) popsat a vysvětlit základní charakteristiky epitelové tkáně, základní stavební princip a funkci pojivových tkání, strukturní charakteristiku svalové tkáně včetně mechanismu svalové kontrakce a stavbu a funkci nervové tkáně; porozumět a vysvětlit stavbu buňky, základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně, d) identifikovat základní typy tkání a všechny důležité orgány v histologických řezech; e) analyzovat mikroskopickou stavbu orgánů lidského těla v normě a porovnat ji s patologickými změnami; v části embryologické -1) vysvětlit vývoj gamet a princip meiózy a regulace gametogeneze; 2) diskutovat základní vývojové procesy a genetickou kontrolu vývoje; 3) popsat časný vývoj embrya včetně vývoje přídatných extraembryonálních struktur; 4) kategorizovat období embryonálního vývoje a charakterizovat klíčové etapy ve vývoji jednotlivých orgánových systémů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- v části histologické - a)definovat základní pojmy oboru a aplikovat systém třídění poznatků v praxi, b) popsat a vysvětlit stavbu a funkci buňky až do molekulární úrovně, c) popsat a vysvětlit základní charakteristiky epitelové tkáně, základní stavební princip a funkci pojivových tkání, strukturní charakteristiku svalové tkáně včetně mechanismu svalové kontrakce a stavbu a funkci nervové tkáně; porozumět a vysvětlit stavbu buňky, základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně, d) identifikovat základní typy tkání a všechny důležité orgány v histologických řezech; e) analyzovat mikroskopickou stavbu orgánů lidského těla v normě a porovnat ji s patologickými změnami;
- v části embryologické -1) vysvětlit vývoj gamet a princip meiózy a regulace gametogeneze; 2) diskutovat základní vývojové procesy a genetickou kontrolu vývoje; 3) popsat časný vývoj embrya včetně vývoje přídatných extraembryonálních struktur; 4) kategorizovat období embryonálního vývoje a charakterizovat klíčové etapy ve vývoji jednotlivých orgánových systémů.
Osnova
 • Mikroskopická anatomie a speciální embryologie
 • 1. Mikroskopická stavba lymfatických orgánů. Monocytomakrofágový systém.
 • 2. Mikroskopická stavba dýchacího systému. Dýchací cesty a plíce. Bariéra vzduch - krev. Vývoj dýchacího systému.
 • 3. Mikroskopická stavba kůže a kožních adnex. Přehled vývoje kůže. 4.Trávicí systém II: Obecná stavba stěny trávicí trubice. Mikroskopická stavba jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva.
 • 5. Trávicí systém III: Mikroskopická stavba jater a slinivky břišní. Přehled vývoje trávicí soustavy a nejdůležitějších vývojových vad. 6.Stavba a vývoj močového systému. Nefron stavba, histotopografie a funkce.
 • 7. Stavba mužských pohlavních orgánů: Varle a nadvarle. Spermatogeneze a stavba zralé spermie. Ejakulát.
 • 8.Stavba ženských pohlavních orgánů: Ovarium a děloha. Ovulační a menstruační cyklus - vzájemné vztahy. Oogeneze.
 • 9. Přehled vývoje pohlavních žláz a vývodních cest pohlavních včetně hlavních vývojových vad.
 • 10. Stavba a vývoj žláz s vnitřní sekrecí. Hypofýza a epifýza, gl. thyreoidea, gll. parathyreoideae, nadledvina.
 • 11. Přehled stavby a vývoje centrálního nervového systému (koncový mozek, mozeček, hřbetní mícha).
 • 12. Stavba smyslových orgánů: Orgán sluchu a rovnováhy. Přehled vývoje vnitřního ucha.
 • 13. Orgán zraku: Stavba oční koule. Dioptrická prostředí oka. Přehled vývoje oka
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1. info
 • MESCHER, Anthony L. Junqueirovy základy histologie. První české vydání. Praha: Galén, 2018. xiii, 558. ISBN 9788074923241. info
  neurčeno
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 9788024712673. info
 • SADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2011. xviii, 414. ISBN 9788024726403. info
 • KAPELLER, Karol a Viera POSPÍŠILOVÁ. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001. 370 s. ISBN 80-8063-072-0. info
 • MOORE, Keith L., T. V. N. PERSAUD a Mark G. TORCHIA. Before we are born : essentials of embryology and birth defects. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2013. xviii, 348. ISBN 9781437720013. info
 • OVALLE, William K., Patrick C. NAHIRNEY a Frank H. NETTER. Netter's essential histology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2013. xv, 517. ISBN 9781455706310. info
 • YOUNG, Barbara. Wheater's functional histology : a text and colour atlas. 5th ed. [Oxford]: Churchill Livingstone, 2006. x, 437. ISBN 044306850X. info
 • LOWE, James S. a Peter G. ANDERSON. Stevens and Lowe´s Human Histology. 4th. Elsevier, 2015. ISBN 978-0-7234-3502-0. info
Výukové metody
online přednáška
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška se skládá z praktické a teoretické části. V části praktické musí student správně identifikovat nejméně 6 z 8 histologických preparátů. Teoretická část je písemná a ústní. V ústní části student zodpoví 1 otázku z histologie a 1 otázku z embryologie.
Podrobný popis průběhu a hodnocení najdete na stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histology/education) pod označením Provision of the Head of the department on the rules and conditions applicable for practical training and for examining in histology and embryology/cz.
Zkoušku lze skládat až po získání zápočtu z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Studenti se přihlašují ke zkoušce prostřednictvím IS MU.
Zkoušku lze skládat až po získání zápočtu z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.
Students book their exam terms through the IS of the Masaryk university.
A necessary condition for admission to exam is to obtain credit from the Histology and Embryology II-practice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLHE0322p