ZLOC0451c Orální chirurgie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MDDr. MUDr. Jiří Blahák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lejla Imširagic (cvičící)
MUDr. Tomáš Křiva (cvičící)
MDDr. MUDr. Dominik Lepka (cvičící)
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D. (cvičící)
MDDr. MUDr. Peter Lukáč (cvičící)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Rusznyák (cvičící)
MDDr. MUDr. Dávid Száraz (cvičící)
MDDr. Jana Treglerová (cvičící)
MDDr. MUDr. Jiří Zelinka, Ph.D. (cvičící)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Dodavatelské pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOC0451c/21: St 13. 4. 7:30–12:30 N17190, St 20. 4. 7:30–12:30 N17190, St 27. 4. 7:30–12:30 N17190, St 4. 5. 7:30–12:30 N17190, St 11. 5. 7:30–12:30 N17190, St 18. 5. 7:30–12:30 N17190, St 25. 5. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0451c/22: Čt 14. 4. 7:30–12:30 N17190, Čt 21. 4. 7:30–12:30 N17190, Čt 28. 4. 7:30–12:30 N17190, Čt 5. 5. 7:30–12:30 N17190, Čt 12. 5. 7:30–12:30 N17190, Čt 19. 5. 7:30–12:30 N17190, Čt 26. 5. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0451c/23: St 13. 4. 7:30–12:30 N17190, St 20. 4. 7:30–12:30 N17190, St 27. 4. 7:30–12:30 N17190, St 4. 5. 7:30–12:30 N17190, St 11. 5. 7:30–12:30 N17190, St 18. 5. 7:30–12:30 N17190, St 25. 5. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0451c/24: Čt 14. 4. 7:30–12:30 N17190, Čt 21. 4. 7:30–12:30 N17190, Čt 28. 4. 7:30–12:30 N17190, Čt 5. 5. 7:30–12:30 N17190, Čt 12. 5. 7:30–12:30 N17190, Čt 19. 5. 7:30–12:30 N17190, Čt 26. 5. 7:30–12:30 N17190
Předpoklady
ZLPR0333p Preklin.zub.lék III -předn. && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ( ZLAN0222p Anatomie II - přednáška || ZLAN0333p Anatomie III - předn. ) && ZLHE0322c Hist. a embryol.II -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyšetření pacienta z pohledu chirurgického ošetření, onkologická prohlídka. Anestezie. Extrakce zubů, jednoduchá a komplikovaná. Vybavení retinovaného zubu, ošetření obtížně prořezávajícího zubu. Komplikace po extrakci. Preprotetické úpravy v dutině ústní. Záněty a jejich chirurgické řešení: záněty v dutině ústní, kolemčelistní záněty, záněty čelistních kostí, čelistních dutin, mízních uzlin. Specifické záněty. Poruchy a onemocnění čelistního kloubu, kontraktury. Cysty v orofaciální oblasti. Epidemiologie a etiologie prekanceróz a nádorů. Onkologická prevence. Benigní a maligní nádory dutiny ústní. Klasifikace nádorů. Komplexní léčba zhoubnch nádorů. Úrazy zubů a dásňového výběžku čelisti. Zlomeniny čelistí, příčiny, klasifikace, způsoby léčení. Ošetření poranění měkkých tkání dutiny ústní a obličeje. Luxace dolní čelisti. Ortognátní chirurgie: poruchy prořezávání a postavení zubů, čelistní anomálie. Po absolvování studijní jednotky bude student schopen využít znalostí při stomatochirurgickém ošetření pacienta.
Osnova
 • Chirurgické výkony na zubech, ostatních tkáních dutiny ústní a s ní souvisejících orgánech. Racionální, co nejméně poškozující a odborně správný postup při hledání příčiny onemocnění, volby a provedení léčebného postupu, doléčení a preventivních opatření.
 • úvod do problematiky orální chirurgie
 • základní vyšetření nemocného, onkologická prohlídky, rtg a ultrazvukové vyšetření, dokumentace
 • anestezie v orální chirurgii, celková anestezie, speciální znaky lokální anestezie
 • problematika rentgenového vyšetření v orální chirurgii, OPG, intraorální a extraorální snímky
 • problematika extrakcí zubů
Literatura
  povinná literatura
 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 2., rozš. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 309 s. ISBN 9788024426600. info
  neurčeno
 • Local anaesthesia in dentistry. Edited by J. A. Baart - H. S. Brand. Ames, IA: Blackwell, 2009. xvii, 171. ISBN 9781405184366. info
 • DIMITROULIS, George. Illustrated lecture notes in oral and maxillofacial surgery. Hanover Park, IL: Quintessence Pub., 2008. ix, 333. ISBN 9780867154788. info
 • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s. ISBN 9788024714448. info
 • MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 s. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9. info
 • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
 • TOMAN, Jaroslav a Jiří MAZÁNEK. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 276 s. info
 • KUFNER, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha: Avicenum, 1981. 508 s. info
 • TOMAN, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 474 s. info
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
zápočet - 100% účast na cvičení
Informace učitele
Cvičení probíhá v posluchárně kliniky v pavilonu L, 17.p.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLOC0451c