ZLFY0321c Fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anna Bartáková (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Štursová (cvičící)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Mgr. Monika Řezníčková (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Řezníčková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLFY0321c/21: St 20. 9. 11:00–13:30 A20/114, St 27. 9. 11:00–13:30 A20/114, St 4. 10. 11:00–13:30 A20/114, St 11. 10. 11:00–13:30 A20/114, St 18. 10. 11:00–13:30 A20/114, St 25. 10. 11:00–13:30 A20/114, St 1. 11. 11:00–13:30 A20/114, St 8. 11. 11:00–13:30 A20/114, St 15. 11. 11:00–13:30 A20/114, St 13. 12. 11:00–13:30 A20/114
ZLFY0321c/22: St 20. 9. 8:00–10:30 A20/115, St 27. 9. 8:00–10:30 A20/115, St 4. 10. 8:00–10:30 A20/115, St 11. 10. 8:00–10:30 A20/115, St 18. 10. 8:00–10:30 A20/115, St 25. 10. 8:00–10:30 A20/115, St 1. 11. 8:00–10:30 A20/115, St 8. 11. 8:00–10:30 A20/115, St 15. 11. 8:00–10:30 A20/115, St 13. 12. 8:00–10:30 A20/115
ZLFY0321c/23: Po 18. 9. 13:30–16:00 A20/113, Po 25. 9. 13:30–16:00 A20/113, Po 2. 10. 13:30–16:00 A20/113, Po 9. 10. 13:30–16:00 A20/113, Po 16. 10. 13:30–16:00 A20/113, Po 23. 10. 13:30–16:00 A20/113, Po 30. 10. 13:30–16:00 A20/113, Po 6. 11. 13:30–16:00 A20/113, Po 13. 11. 13:30–16:00 A20/113, Po 11. 12. 13:30–16:00 A20/113
Předpoklady
ZLBI0222p Biologie II - přednáška && ZLBF0222c Lékař.fyzika a inf. II -cv. && ZLBF0222p Lékař.fyzika a inf. II -př.
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit studenta klinicky relevantní vyšetřovací metody a interpretaci jejich výsledků v kontextu fyziologie.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student prakticky ovládat:
-vyšetřovací metody funkcí orgánových systémů člověka;
- bude schopen získané záznamy interpretovat ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu;
- bude ze záznamů odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi;
- bude umět hodnotit výsledky získané jak měřením, tak i výpočtem, a vysvětlit případné odchylky.
Osnova
  • Snímání fyziologického signálu ve výukovém systému PowerLab. Palpační vyšetření tepu. EKG. Krevní tlak u člověka. Neinvazivní metody měření krevního tlaku. Matematický model funkce aorty. Proudění krve v žilách. Úder srdečního hrotu, srdeční ozvy. Určování fází srdeční systoly pomocí polygrafického záznamu. Spirometrické vyšetření. Rozepsaný výdech vitální kapacity plic. Stanovení červeného krevního obrazu. Určení krevní skupiny sklíčkovou metodou. Pneumotachografie. Určení odporu dýchacích cest. Sedimentace červených krvinek. Stanovení osmotické rezistence erytrocytů.
Literatura
    povinná literatura
  • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních, kompletní vypracování všech laboratorních protokolů a absolvování zápočtového testu. Znalosti mohou být průběžně testovány (písemně či ústně) s ohledem na probírané téma.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu, na jeho webových stránkách a v IS MUNI. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Nutno absolvovat všechna praktická cvičení, absence nahradit v nahrazovacím týdnu. Zápočtový test napsat na více jak 60%.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLFY0321c