ZLPT0322p Protetická technologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MDDr. Tomáš Slavíček (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPT0221 Protetická technologie I-mat. && ZLPR0232c Preklinické zubní lék.II-cvič. && ( ZLBF0222c Lékař.fyzika a inf. II -cv. || ZLBF011c Lékař.fyzika a informatika-cv. ) && ZLLC011p Lék. chemie, dent. mat. - před && ( ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s || ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace predmetu: Nápln oboru: Studenti se seznámí se základními vlastnostmi dentálních materiálu, jejich rozdelením, se základním zarízením protetické laboratore. Zarízení protetické laboratore Rozdelení dentálních materiálu Základní vlastnosti dentálních materiálu Otiskovací hmoty a jejich rozdelení Modelové hmoty Modelovací hmoty Keramické hmoty Plastické hmoty Kovy a jejich slitiny Kompozitní materiály Základní cíle a nápln predmetu: Poznat detailne jednotlivé technologické postupy a materiály, zhotovit všechny laboratorní fáze fixních i snímatelných náhrad zcela samostatne.
Výstupy z učení
Studenti se naučí teoreticky:
1. Otiskovací hmoty - rozdělění, vlastnosti, metody otiskování
2. Plastické hmoty pro fixní protetické výrobky
3. Výroba formy pro fixní náhrady, možnosti modelace fasetové korunky
4. Plastické hmoty pro snímatelné protetické výrobky
5. Výroba formy pro snímatelné náhrady.
6. Keramické hmoty - typy keramických hmot, vlastnosti
7. Keramické hmoty -zpracování, vrstvení a barvení keramiky.
8. Okludory a artikulátory, jejich význam
Osnova
  • Protetická technologie - II přednáška 1.. Otiskovací hmoty - rozdělění, vlastnosti, metody otiskování 2. Plastické hmoty pro fixní protetické výrobky 3. Výroba formy pro fixní náhrady, možnosti modelace fasetové korunky 4. Plastické hmoty pro snímatelné protetické výrobky 5. Výroba formy pro snímatelné náhrady. 6. Keramické hmoty - typy keramických hmot, vlastnosti 7. Keramické hmoty -zpracování, vrstvení a barvení keramiky. 8. Okludory a artikulátory, jejich význam
Literatura
  • Bittner J.,Sedlácek J.: Technologie pro zubní laboranty 1979
  • BRABEC, Viktor, Vladimír VETTERL a Oldřich VRÁNA. Electroanalysis of biomacromolecules. In Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1996. s. 287-359. Bioelectrochemistry:Principles and Practice, Vol.3. ISBN 3-7643-5084-9. info
Výukové metody
Přednáška svyužitím PowerPointových prezentací
Metody hodnocení
Typ studijního predmetu : povinný 3. sem: 0,5 hod. prednášky, Formy výuky studijního predmetu : praktické cvicení, Zpusob ukoncování studijního predmetu: kolokvium
Navazující předměty
Informace učitele
odborná literatura: Bittner J.,Sedlácek J.: Technologie pro zubní laboranty 1979 Chlanová A.: Vybrané kapitoly Expert literature: Bittner J., Sedláček J.: Technologie pro zubní laboranty 1979 Chlanová A : Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky. Protetická část. 1997, Karolinum Praha Literature : J.Kůta and E.Paleček: Modern Polarographic (Voltammetric) Techniques in Biochemistry and Molecular Biology, Part I and II, in "Topics in Bioelectrochemistry and Bioenergetics", Edit. G. Milazzo, Vol.5, p.1 - 155, John Wiley, 1983. V.Brabec, V.Vetterl and O.Vrána: Electroanalysis of Biomacromolecules. Bioelectrochemistry: Principles and Practice (Editor in Chief G.Milazzo), Vol.3: Experimental Techniques in Bioelectrochemistry (Editors V. Brabec, D. Walz and G. Milazzo+), Chapter 5., Birghauser Verlag, Basel, 1996, p.287-359. ISBN 3-7643-5084-9 V.Brabec, V.Kleinwächter and V.Vetterl: Structure, chemical reactivity and electromagnetic properties of nucleic acids., Bioelectrochemistry: Principles and Practice (Editor in Chief G.Milazzo), Vol.5: Bioelectrochemistry of Biomacromolecules (Editors G. Lenaz and G. Milazzo), Chapter 1., Birghäuser Verlag, Basel,1997, p.1-104. V.Prosser a kolektiv: Experimentální metody biofyziky. Academia, Praha 1989. D.Voet a J.C.Voet: Biochemie. Victoria Publishing Co. Český překlad. Praha 1995. W.Guschlbauer: Štruktúra nukleových kyselin. Alfa, Bratislava 1986. S. Hasoň, J. Dvořák, F. Jelen and V. Vetterl: Impedance analysis of DNA and DNA-drug interactions on thin mercury film electrodes, Crit. Rev. Anal. Chem. 32: 167 – 169, 2002. S. Hasoň and V. Vetterl: Application of carbon electrodes modified with mercury layer of a different thickness for studies of the adsorption and kinetics of phase transients of cytidine, J. Electroanal,. Chem. 536: 19-35, 2002. S. Hasoň, S.-P. Simonaho, R. Silvennoinen and V. Vetterl: On the adsorption and kinetics of phase transients of adenosine at the different carbon electrodes modified with a mercury layer. Electrochim. Acta 48: 651-668, 2003.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.