ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
základní znalost středoškolské fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli být schopni: porozumět a vysvětlit biofyzikální zásady a zákony; obsluhovat základní biofyzikální přístroje; vyhodnotit získaná data pomocí základních biofyzikálních metod ve světle vědeckého, efektivního, bezpečného a účinného přístupu k jejich použití; porozumět zásadám složitějších terapeutických a diagnostických zdravotnických prostředků; rozlišovat možné použití biofyzikálních technik a zdravotnických prostředků v praxi;
Na konci tohoto kurzu bude student také muset prokázat základní dovednosti a zvyky při zpracování dat a zpracovávání údajů, informací a konceptů souvisejících se zdravotním stavem a schopnost učinit odůvodněné rozhodnutí podle následujících odstavců: 1. Hledání, vyhledávání , ukládání, využití dat, informací a znalostí při rozhodování v lékařství v oblasti diagnostiky, léčby. 2. Zlepšení dovedností v kritickém myšlení, zejména v oblasti medicíny založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotního a zdravotního prostředí, komunikace s odborníky a laickou komunitou. Získání počátečního pohledu v klíčových oblastech kompetencí v oblasti informatiky v oblasti zdravotní péče (možnosti, omezení a rizika) při využívání informačních a komunikačních technologií v lékařském prostředí. Nejedná se o kurz počítačové gramotnosti (práce se softwarovými programy).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student (s důrazem na zubní lékařství) schopen:
- porozumět nejdůležitějším biofyzikálním zásadám a zákonům;
- zvládnout měření pomocí základních biofyzikálních přístrojů, jakož i statické vyhodnocení tohoto měření;
- vyhodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami; porozumět zásadám některých složitějších lékařských diagnostických zařízení, které je používají způsobem, který je bezpečný pro zdravotnický personál a pacienty;
- rozlišovat možnosti aplikace biofyzikálních metod a zdravotnických prostředků v praxi.
- samostatně a aktivně vyhledávat a používat nástroje, postupy a procesy, které napomáhají správnému využívání prostředí informační společnosti pro efektivnější studium medicíny a efektivnější poskytování lékařských služeb v jednotlivých lékařských specialitách;
- rozumět možnostem a riziku digitalizace a používání digitálních informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování zdravotnických služeb;
- mít přehled o výhodách informační společnosti v oblasti medicíny a získá základní zvyky v této oblasti.
Osnova
 • Úvod do lékařské biofyziky.
 • 1. Úvod. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty.
 • 2. Biologické účinky ionizujícího záření.
 • 3. Termodynamické zákony a entropie.
 • 4. Termodynamické procesy v živých organismech.
 • 5. Úvod do molekulární biofyziky I (předmět studia).
 • 6. Biofyzika biologických membrán. Bioelektrické jevy.
 • 7. Biofyzika kardiovaskulárního systému.
 • 8. Biofyzika respiračního systému.
 • 9. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu.
 • 10. Biofyzika zraku.
 • 11. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy.
 • 12. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření.
 • 13. Úvod do biokybernetiky a modelování.
 • 14. Zdravotnická informatika (význam a zdroje).
 • Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky.
 • 1. Lékařství a technika. Biosignály a jejich zpracování.
 • 2. Konvenční rentgenové zobrazovací metody.
 • 3. Moderní tomografické metody (CT, MRI).
 • 4. Diagnostické metody využívající radionuklidů.
 • 5. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením.
 • 6. Měření a registrace teploty.
 • 7. Optické laboratorní přístroje.
 • 8. Elektrodiagnostické metody.
 • 9. Ultrazvukové zobrazovací metody.
 • 10. Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody.
 • 11. Měření a registrace mechanických veličin, zejména tlaku krve.
 • 12. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu.
 • 13. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii.
Literatura
  povinná literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Praktická výuka biofyziky je povinná, zameškanou je nutno nahradit. Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení. Zkouška se skládá z písemného testu, který má 25 otázek, a části ústní, k níž může student přistoupit, dosáhl-li 14 nebo více bodů v testu. U posledního opravného termínu je postupový limit snížen na 11 bodů. Ústní část se skládá zpravidla ze dvou otázek, jejichž seznam mají studenti k dispozici na webové stránce ústavu. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/vlzl.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/ZLBF011p