Biofyzikální ústav

14110511 BiofyzÚ LF

Zaměstnanci

Asistenti


Lektoři


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


* Dlouhodobě mimo výkon práce