logo Lékařská fakulta Biofyzikální ústav
Teoretická pracoviště
14110511 BiofyzÚ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuprof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
zástupce přednosty ústavuMgr. Daniel Vlk, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci