ZLLC011p Lékařská chemie, dentální materiály - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (náhr. zkoušející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 15. 9. 7:30–9:10 B22/116 aula, St 29. 9. 7:30–9:10 B22/116 aula, St 27. 10. 7:30–9:10 B22/116 aula, St 10. 11. 7:30–9:10 B22/116 aula, St 24. 11. 7:30–9:10 B22/116 aula, St 8. 12. 7:30–9:10 B22/116 aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout znalosti z chemie, které jsou nezbytné pro porozumění chemických principů uplatňujících se v dalších předmětech, zejména v biochemii. Student má získat informace o vlastnostech roztoků, seznámit se s obecnými fyzikálně chemickými zákony. Jsou prezentovány  vlastnosti prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii. Předmět má dále poskytnout přehled přehled o sloučeninách a reakcích uplatňujících se v metabolismu a o toxikologicky významných organických sloučeninách.Jsou předkládány informace vztahující se ke složení a chemické podstatě hlavních materiálů používaných v zubním lékařství.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu rozumět základům obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu nezbytném pro další studium biochemie.
Bude schopen aplikovat obecné fyzikálně chemické zákony na procesy v živých organismech.
Bude schopen popsat vlastnosti nejdůležitějších biogenních prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii. Bude schopen popsat a diskutovat vlastnosti a reakce organických a bioorganických sloučenin významných pro pochopení biochemických pochodů.
Bude schopen popsat a diskutovat složení a chemickou podstatu hlavních materiálů používaných v zubním lékařství.
Osnova
 • Úvod do předmětu. Acidobazické reakce: připomenutí základních pojmů, disociace vícesytných elektrolytů, pufry. Pufrační systémy v organismu.
 • Energetika chemických reakcí. Chemická rovnováha. Reakční kinetika. Oxidačně redukční reakce. Biochemicky významné redoxní systémy.
 • Biologicky významné prvky a jejich sloučeniny.
 • Biologicky významné reakce a vztahy mezi organickými sloučeninami (přeměny alkoholů, citrátový cyklus, transaminace, oxidace a redukce).
 • Struktura a vlastnosti monosacharidů, disacharidy, oligosacharidy Homopolysacharidy. Heteropolysacharidy. Glykosidy. Nukleosidy.
 • Mastné kyseliny, triacylglyceroly, fosfolipidy, glykolipidy. Steroidy, steroidní hormony.
 • Stomatologické materiály.
Literatura
  povinná literatura
 • TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2. info
 • VALENTOVÁ, Kateřina. Chemické vlastnosti dentálních materiálů. 2. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2011. 78 s. skripta. ISBN 978-80-244-2866-6. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňující výuka cvičení a seminářů probíhá v předmětech VSLC011c a VSLC011c.
Metody hodnocení
Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtu ze seminářů.
Zkouška z Lékařské chemie je písemná a skládá se ze dvou částí.
První část je řešena elektronicky na počítačích v počítačové učebně Biochemického ústavu: výpočty koncentrace, pH kyselin, zásad a pufrů, osmotický tlak) - viz semináře o další část testu obsahuje krátké jednoduché otázky, v nichž student vybírá správné odpovědi z nabídnutých nebo píše krátkou, většinou jednoslovnou odpověď. Součástí testu jsou i otázky, v nichž má student poznat a pojmenovat sloučeniny, jejichž struktura je uvedena – viz průběžné testy v seminářích.
Druhá část zkoušky je písemná a zaměřuje se na aktivní znalost strukturních vzorců nejdůležitějších sloučenin, vyjádření nejvýznamnějších reakcí chemickými rovnicemi a schopnost odvodit základní fyzikálně chemické vztahy, vč. grafických vyjádření.
Podrobnější instrukce ke zkoušce jsou uvedeny v samostatných dokumentech, viz Studijní materiály - Organizační pokyny - Informace ke zkoušce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/ZLLC011p