ZLAN0222s Anatomie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Lakatosová (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková (cvičící)
Dana Procházková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
MUDr. Anna Rábová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLAN0121s Anatomie I - seminář || ZLAN0121p Anatomie I - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
- osvojení popisu struktur nervového systému včetně smyslových orgánů - osvojení popisu struktur kardiovaskulárního systému
- definování topografických krajin hlavy, krku, trupu a končetin včetně struktur, které se v daných krajinách vyskytují
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat na schématech, modelech a preparátech struktury kardiovaskulárního periferního a centrálního nervového systému včetně smyslů
- identifikovat na kadaverech krajiny hlavy, krku a trupu a popsat jednotlivé anatomické struktury, které se zde nacházejí
- charakterizovat vzájemné topografické vztahy mezi orgány dutiny hrudní, břišní a pánevní
Osnova
 • 1. Srdce, aorta, aortální oblouk 2. Přehled tepen 3. Přehled žil, mízní systém 4. Úvod do nervového systému mícha – zevní popis a struktura, stavba míšního nervu 5. Plexus cervicalis, brachialis, lumbalis et sacralis 6. Zevní popis a struktura kmene mozkového 7. Zevní popis a struktura mozečku a diencephala 8. Zevní popis a struktura telencephala, dutiny, obaly a cévní zásobení CNS 9. Hlavové nervy (nervus trigeminus – V) Hlavové nervy (nervus trigeminus – V) 10. Hlavové nervy (VII., IX., X., XI., XII.) Hlavové nervy (VII., IX., X., XI., XII.) 11. Autonomní nervový systém, přehled topografických krajin končetin Autonomní nervový systém, přehled topografických krajin končetin 12. Topografie hlavy a krku Topografie hlavy a krku 13. Sluchový systém, n. VIII. Sluchový systém, n. VIII. 14. Zrakový systém, orbita, n. opticus, n. III., n. IV., n. VI. Zrakový systém, orbita, n. opticus, n. III., n. IV., n. VI. 15. pitva hlavy a krku
Literatura
  povinná literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2006.159s. ISBN 80-246-0307-1. Dotisk
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah - I. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-210-4707-5. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  doporučená literatura
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla.
Metody hodnocení
Zápočet
Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast).
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti musí mít respirátor, přes oděv zapnutý bílý plášť a na nohou přezůvky nebo plastové návleky přes obuv. Pro studium kostí budou studenti potřebovat sondu a pro studium kadaverózního materiálu vyšetřovací rukavice a anatomickou pinzetu. Před každým seminářem je nutné vyplnit ROPOT, k úspěšnému absolvování je nutné zodpovědět správně na všech 5 otázek, student může test opakovat až do splnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLAN0222s