ZLAN0222s Anatomie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
MUDr. Anna Rábová (pomocník)
Garance
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLAN0121s Anatomie I - seminář || ZLAN0121p Anatomie I - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
- osvojení popisu struktur nervového systému včetně smyslových orgánů
- definování topografických krajiny hlavy, krku a trupu včetně struktur, které se v daných krajinách vyskytují
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat na schématech, modelech a preparátech struktury periferního a centrálního nervového systému
- identifikovat na kadaverech krajiny hlavy, krku a trupu a popsat jednotlivé anatomické struktury, které se zde nacházejí
- charakterizovat vzájemné topografické vztahy mezi orgány dutiny hrudní, břišní a pánevní
Osnova
 • Srdce, aorta, aortální oblouk Přehled tepen Přehled žil, mízní systém Úvod do nervového systému mícha – zevní popis a struktura, stavba míšního nervu Plexus cervicalis, brachialis, lumbalis et sacralis Zevní popis a struktura kmene mozkového Hlavové nervy (nervus trigeminus – V) Hlavové nervy (VII., IX., X., XI., XII.) Zevní popis a struktura mozečku a diencephala Zevní popis a struktura telencephala, dutiny, obaly a cévní zásobení CNS Sluchový systém, n. VIII. Zrakový systém, orbita, n. opticus, n. III., n. IV., n. VI. Autonomní nervový systém, přehled topografických krajin končetin Topografie hlavy a krku
Literatura
  povinná literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2006.159s. ISBN 80-246-0307-1. Dotisk
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah - I. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-210-4707-5. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  doporučená literatura
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla.
Metody hodnocení
Zápočet
Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast).
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti musí mít přes oděv zapnutý bílý plášť a na nohou přezůvky nebo plastové návleky přes obuv. Pro studium kostí budou studenti potřebovat sondu a pro studium kadaverózního materiálu vyšetřovací rukavice a anatomickou pinzetu.
Students will wear lab coats and plastic shoe covers. Students will bring a wire pointer for study of the skeleton, and protective gloves and anatomical tweezer for study of cadaverous material.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLAN0222s