VLAN0222s Anatomie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Karvay (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Lakatosová (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAN0222s/01: Po 14. 2. až Čt 12. 5. Čt 10:30–13:00 2S38
VLAN0222s/02: Po 14. 2. až Čt 12. 5. Čt 10:30–13:00 2S38
VLAN0222s/03: Po 14. 2. až Čt 12. 5. Čt 13:00–15:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/04: Po 14. 2. až Čt 12. 5. Čt 13:00–15:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/05: Po 14. 2. až Čt 12. 5. Čt 10:00–12:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/06: Po 14. 2. až Čt 12. 5. Čt 10:00–12:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/07: Po 14. 2. až St 11. 5. St 10:30–13:00 2S38
VLAN0222s/08: Po 14. 2. až St 11. 5. St 10:30–13:00 2S38
VLAN0222s/09: Po 14. 2. až St 11. 5. St 13:00–15:30 2S38
VLAN0222s/10: Po 14. 2. až St 11. 5. St 13:00–15:30 2S38
VLAN0222s/11: Po 14. 2. až Čt 12. 5. Čt 13:00–15:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/12: Po 14. 2. až Čt 12. 5. Čt 13:00–15:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/13: Po 14. 2. až St 11. 5. St 13:00–15:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/14: Po 14. 2. až St 11. 5. St 13:00–15:30 F01B2/2S37
VLAN0222s/15: Po 14. 2. až Pá 13. 5. Pá 8:00–10:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/16: Po 14. 2. až Pá 13. 5. Pá 8:00–10:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/17: Po 14. 2. až St 11. 5. St 10:30–13:00 F01B2/2S37
VLAN0222s/18: Po 14. 2. až St 11. 5. St 10:30–13:00 F01B2/2S37
VLAN0222s/19: Po 14. 2. až Pá 13. 5. Pá 13:00–15:30 F01B2/2S36
VLAN0222s/20: Po 14. 2. až Pá 13. 5. Pá 13:00–15:30 F01B2/2S36
Předpoklady
VLAN0121s Anatomie I - seminář && VLAN0121c Anatomie I - pitvy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Mimo studenty LF, max. 15 studentů z PřF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
-osvojení popisu anatomických struktur trávicí, dýchací, vylučovací, mužské a ženské pohlavní soustavy, kardiovaskulární, lymfatické a nervové soustavy včetně smyslových orgánů
-rozpoznání anatomických struktur orgánových soustav na kadaverózním materiálu
-porozumění topografickým vztahům jednotlivých soustav
-pochopit vztahy mezi strukturou a funkcí orgánových soustav
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)určit a popsat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie trávicí, dýchací, vylučovací soustavu, mužskou a ženskou pohlavní soustavu, kardiovaskulární a lymfatický systém, orgány nervového systému a jednotlivé smyslové orgány
2)identifikovat na lidských preparátech jednotlivé anatomické struktury kardiovaskulárního systému, oka, ucha, centrální i periferní nervové soustavy (mozku, míchy, periferních nervů)
3)demonstrovat uložení orgánů studovaných systémů v jednotlivých topografických krajinách
4)charakterizovat význam anatomických útvarů ženské pohlavní soustavy, kardiovaskulární a lymfatické soustavy, nervové a smyslové soustavy
5)vytvořit si představu o normálních anatomických poměrech studovaných útvarů a zhodnotit je na rentgenových snímcích.
Osnova
 • 1. Trávicí systém Trávicí systém 2. Dýchací soustava, srdce Dýchací soustava, srdce 3. Přehled tepen, přehled žil, mízní systém 4. Mužská pohlavní soustava, vylučovací systém 5. Ženská pohlavní soustava, svalové dno pánevní 6. Úvod do nervového systému mícha – zevní popis a struktura, míšní nerv 7. Zevní popis a struktura kmene mozkového 8. Zevní popis a struktura mozečku a diencephala 9. Zevní popis a struktura telencephala Dutiny, obaly a cévní zásobení CNS 10. Hlavové nervy (V., VII., IX., X., XI., XII) 11. Zrakový a sluchový syst., hlavové nervy III, IV, VI, VIII 12. Nervové dráhy; topografie hlavy a krku 13 Autonomní nervový systém; topografie hrudníku, břicha a pánve 14.+ 15. Pitevní blok (pitva hlavy, krku a trupu)
Literatura
  povinná literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 114 s. ISBN 978-80-210-7426-2. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  doporučená literatura
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL a Adam W. M. MITCHELL. Gray's anatomy for students. Third edition. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone, 2015. xxv, 1161. ISBN 9780702051319. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla. Praktická výuka je (v rozsahu cca 10 % celkového objemu výuky) doplněna o výuku v SIMU na simulátoru pitvy - viz ANATOMIE II- cvičení
Metody hodnocení
Zápočet Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast).
Informace učitele
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast). Student musí mít respirátor, plášť, rukavice plastové návleky přes obuv, anatomickou pinzetu 14,5 nebo 16 cm a sondu. Před každým seminářem je nutné vyplnit ROPOT, k úspěšnému absolvování je nutné zodpovědět správně na všech 5 otázek, student může test opakovat až do splnění.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/VLAN0222s