VLFY0321c Fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mária Bugajová (cvičící)
Natálie Čurdová (cvičící)
Kateřina Feiková (cvičící)
Tomáš Fordinál (cvičící)
Mgr. Klára Hánělová (cvičící)
RNDr. Monika Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Alexander Mohr (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Eva Opatřilová (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (cvičící)
Ondřej Pírek (cvičící)
Natálie Rafčíková (cvičící)
MUDr. Martin Sihlovec (cvičící)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Štursová (cvičící)
Petr Tinka (cvičící)
MUDr. Veronika Tomášková (cvičící)
Mgr. Anna Bartáková (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Mgr. Jana Veverková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Řezníčková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && ( VLBF011c Biofyzika - cvičení && VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLAN0222s Anatomie II - s )
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit studenta klinicky relevantní vyšetřovací metody a interpretaci jejich výsledků v kontextu fyziologie.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student:
- prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí orgánových systémů člověka.
- interpretovat získané záznamy ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu
- ze záznamů odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi
- hodnotit výsledky získané jak měřením, tak i výpočtem a schopen interpretovat případné odchylky
Osnova
  • Vyšetření vzpřímeného postoje. Reakční doba. Reflexy u člověka. Registrace reflexu Achillovy šlachy. Obecná fyziologie kůže. Kožní čidla. Snímání fyziologického signálu ve výukovém systému PowerLab. Elektrookulografie. Závrať a nystagmus. Elektroencefalografie. Evokované potenciály. Vyšetření zrakové ostrosti. Akomodace. Scheinerův pokus. Vyšetření barvocitu. Zorné pole a slepá skvrna. Astigmatismus. Vyšší kognitivní funkce – čtení. Pneumografie. Spirometrické vyšetření. Rozepsaný výdech vitální kapacity plic. Stanovení červeného krevního obrazu. Určení krevní skupiny sklíčkovou metodou. Pneumotachografie. Určení odporu dýchacích cest. Sedimentace červených krvinek. Stanovení osmotické rezistence erytrocytů.
Literatura
    povinná literatura
  • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet (je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních, kompletní vypracování všech laboratorních protokolů a absolvování zápočtového testu v IS. Studenti mohou být v praktických cvičeních průběžně zkoušeni, ústně či písemně, z probíraného tématu)
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu, na webových stránkách ústavu a v IS MUNI. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. Nahrazování je možné podle speciálního rozpisu, dostupného na nástěnce ústavu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Nutno absolvovat všechna praktická cvičení, absence nahradit v nahrazovacím týdnu. Zápočtový test napsat na více jak 60%.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.