VLBI0222p Lékařská biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Francová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až St 15. 5. St 8:00–9:40 B22/116 aula; a Pá 3. 5. 16:00–17:40 B22/116 aula, Pá 10. 5. 16:00–17:40 B22/116 aula
Předpoklady
VLBI0121c Lékařská biologie I - cvičení && VLBI0121p Lékařská biologie I-přednáška
Předpokladem ke studiu předmětu je znalost středoškolské biologie a už proběhlých přednášek a cvičení z předmětu - předpokládané znalosti ke každé přednášce jsou specifikovány v sylabu předmětu. Příslušná studijní literatura doporučená ke studiu před každou přednáškou je uvedena v interaktivní osnově předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- pochopení a aplikace základních principů dědičnosti
- porozumění základním biologickým principům vzniku a vývoje maligního nádoru
- seznámení se základy genomiky, imunogenetiky, epigenetiky, genové terapie, tkáňového inženýrství a evoluční biologie
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit a aplikovat základní principy genetiky
- vysvětlit význam lékařské biologie ve vývoji moderních terapií (např. cílené terapie nádorových onemocnění)
- vysvětlit základní principy využívané v genové a buněčné terapii
- porozumět složení a významu liského mikrobiomu ve zdraví a nemoci
- orientovat se v základních moderních přístupech ke studiu onemocnění a personalizované medicíně (genomika)
Osnova
 • Základy genetiky I – úloha genetiky v medicíně, Mendelovy zákony, autozomální a gonozomální dědičnost, chromozomální poruchy
 • Základy genetiky II – multifaktoriální dědičnost, genová vazba, populační genetika
 • Lidský genom
 • Epigenetika – interakce genů a prostředí
 • Imunogenetika
 • Nádorová biologie I – kancerogeneze a základní znaky maligního nádoru
 • Nádorová biologie II – využití poznatků nádorové biologie v diagnostice a léčbě
 • Genomika bakterií a virů
 • Genová terapie
 • Lidský mikrobiom
 • Kmenové buňky a tkáňové inženýrství
 • Úvod do ontogeneze člověka (pre- a postnatální vývoj)
 • Evoluční biologie
Literatura
  povinná literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004, xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • D. Peter Snustad Michael J. Simmons. Genetika. Brno, 2017. ISBN 9788021086135. info
Výukové metody
přednáška každý týden
Metody hodnocení
Kurz Lékařská biologie II navazuje na znalosti získané z Lékařské biologie I a je zakončen ústní zkouškou na základě témat diskutovaných na přednáškách a cvičeních z obou semestrů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2023/VLBI0222p/index-ebtzDw.qwarp
Přednášky probíhají každý týden. Doporučujeme sledovat interaktivní osnovu předmětu, kde se studenti dozví aktuální informace (harmonogram, nahrazování, státní svátky, atd.) a zároveň zde najdou příslušnou studijní literaturu na každý týden a odkazy na animace a videa k tématu https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2023/VLBI0222p/index-ebtzDw.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/VLBI0222p