VLBC0422s Biochemie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. David Galuška (pomocník)
Mgr. Patrícia Kittová (pomocník)
doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Mgr. Pavel Šmak (pomocník)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Hana Paulová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLBC0422s/01: Út 13:30–16:20 A16/213, E. Táborská
VLBC0422s/02: Út 13:30–16:20 A16/213, E. Táborská
VLBC0422s/03: Po 8:00–10:50 A16/215, J. Slanina
VLBC0422s/04: Po 8:00–10:50 A16/215, J. Slanina
VLBC0422s/05: Čt 22. 2. až Čt 9. 5. Čt 13:30–16:20 A16/215, Čt 23. 5. až Čt 30. 5. Čt 13:30–16:20 A16/215, J. Dostál
VLBC0422s/06: Čt 22. 2. až Čt 9. 5. Čt 13:30–16:20 A16/215, Čt 23. 5. až Čt 30. 5. Čt 13:30–16:20 A16/215, J. Dostál
VLBC0422s/07: St 8:00–10:50 A16/215, E. Táborská
VLBC0422s/08: St 8:00–10:50 A16/215, E. Táborská
VLBC0422s/09: St 8:00–10:50 A16/213, J. Dostál
VLBC0422s/10: St 8:00–10:50 A16/213, J. Dostál
VLBC0422s/11: Pá 8:00–10:50 A16/215, M. Králíková
VLBC0422s/12: Pá 8:00–10:50 A16/215, M. Králíková
VLBC0422s/13: Pá 8:00–10:50 A16/213, H. Paulová
VLBC0422s/14: Pá 8:00–10:50 A16/213, H. Paulová
VLBC0422s/15: Po 14:00–16:50 A16/213, M. Tomandlová
VLBC0422s/16: Po 14:00–16:50 A16/213, M. Tomandlová
VLBC0422s/17: Po 11:00–13:50 A16/215, J. Gregorová
VLBC0422s/18: Po 11:00–13:50 A16/215, J. Gregorová
VLBC0422s/19: Po 14:00–16:50 A16/215, H. Paulová, J. Smutná
VLBC0422s/20: Po 14:00–16:50 A16/215, H. Paulová, J. Smutná
Předpoklady
VLBC0321s Biochemie I - seminář && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie II - přednáška. Cílem předmětu je procvičit základní principy intermediárního metabolismu a jeho regulace za různých stavů organismu na všech úrovních, charakteristické rysy metabolismu jednotlivých orgánů a tkání, principy udržování homeostázy organismu, vč. acidobazické rovnováhy.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
- popsat metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutovat jejich souvislost s nemocemi.
- rozumět principům udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
- diskutovat o složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
- vysvětlit principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
 • Enzymy v klinické diagnostice. Metody v klinické biochemii. Analyzátory, přístroje POCT.
 • Glukosa v krvi. Metabolismus proteinů. Proteiny ve výživě. Transportní formy amoniaku.
 • Lipoproteiny a jejich metabolismus. Transport cholesterolu, bilance denní přeměny.
 • Vztahy mezi přeměnou základních živin v různých stavech. Malnutrice. Obezita. Metabolický syndrom. Metabolismus při stresu.
 • Funkce jater. Role jater v metabolismu živin. Katabolismus hemu, hyperbilirubinemie.
 • Role jater v metabolismu hormonů a vitaminů. Metabolismus Fe. Biotransformace xenobiotik. Metabolismus alkoholu.
 • Vnitřní prostředí, homeostáza vody, Na+ a K+ iontů, osmolalita, regulace, poruchy.
 • Acidobazická rovnováha, ukazatele, regulace, poruchy. Pufrové báze. Transport O2 a CO2 krví.
 • Funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece. Diuretika.
 • Receptory neurotransmiterů a hormonů. Nejznámější signální dráhy.
 • Steroidní a thyroidní hormony.
 • Biochemie svalové činnosti. Účinek oxidu dusnatého. Energetika svalové práce.
 • Metabolismus vápníku, hořčíku, fosfátů, fluoru a jodu.
 • Extracelulární matrix. Metabolismus pojivové tkáně a kůže, kostní markery.
Literatura
  povinná literatura
 • Studijní podklady a materiály k předmětu dostupné v IS MUNI.
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harperova ilustrovaná biochemie. Translated by Bohuslav Matouš. Páté české vydání, prv. Praha: Galén, 2012, xii, 730. ISBN 9788072629077. info
  doporučená literatura
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Translated by Vladimír Benda - Martin Vejražka - Jiří Jonák. 1. české vydání. Praha: Grada, 2012, xiv, 498. ISBN 9788024729770. info
 • Doporučovaná literatura z lékařské fyziologie v předmětu VLFY0422p
Výukové metody
Seminář. Diskuze k zadaným tématům.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínky pro udělení zápočtu:
1) absolvování všech seminářů a 2) splnění požadavků průběžných kontrol (testů).
Při nesplnění požadavků průběžných kontrol je nutno psát opravný test, který je možné jedenkrát opakovat. Opravný test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky.
Podrobné podmínky jsou zveřejněny ve Studijních materiálech /Interaktivní osnově předmětu.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2024/VLBC0422s/
Informace k výuce, podmínky udělení zápočtu a sylabus jsou zveřejněny v IS MUNI v Organizačních pokynech předmětu.
Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Úspěšné ukončení předmětu je podmínkou přístupu ke zkoušce v předmětu VLBC0422p.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/VLBC0422s