VLLM0522c Lékařská mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Flodr (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Dominika Polaštík Kleknerová (cvičící)
Mgr. Katarína Rebrošová (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Siváková (cvičící)
RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič. && ( VLBC0422c Biochemie II - cvičení || VSBC041c Biochemie II - cvičení ) && ( VLBC0422s Biochemie II - seminář || VSBC041s Biochemie II - seminář )
Nezbytným předpokladem pro absolvování předmětu je znalost učiva předmětu VLLM0421c. Tato znalost se považuje za samozřejmou a věci z prvního semestru již nebudou znovu vysvětlovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy diagnostického a terapeutického přístupu u nejtypičtějších mikrobiálních onemocnění. Tyto základní znalosti budou následně rozšiřovány v klinických předmětech (zejména Infektologii). Zájemci o hlubší seznámení s problematikou klinické mikrobiologie a antibiotické terapie si mohou později zapsat navazující předmět VSAT081.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu student
* definuje význam mikrobiálních nálezů v různých lokalizacích
* definuje rozdíl mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých lokalizacích
* vyjmenuje infekce, které jsou vzácné a které se zpravidla vyskytují častěji
* definuje základy diagnostického a terapeutického přístupu u nejtypičtějších mikrobiálních onemocnění

Jmenovitě student vyjmenuje běžnou flóru (existuje-li)/přechodné nálezy/běžné kontaminanty/patogeny v 
* jednotlivých částech horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* různých částech gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivých částech vylučovacího systému
* jednotlivých částech pohlavního systému
* jednotlivých částech centrálního a periferního nervového systému
* krevního řečiště, kostí, svalů a rozličných tkání
* kůže, očí, zevního ucha

Student také popíše specifické problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu
* u hospitalizovaných, zejmén imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce) Student také shrne základní poznatky v 
* problematice detekce biofilmu (včetně testování účinnosti antibiotika na biofilm)
* základních procesech klinické mikrobiologie (indikace, odběry a transport vzorků, zpracování vzorku, vydávání výsledku, interpretace výsledku)
Osnova
 • Týden 1: Úvod do klinické mikrobiologie
 • Týden 2: Stafylokoky; Infekce krevního řečiště
 • Týden 3: Streptokoky, enterokoky; infekce horních cest dýchacích
 • Týden 4: Grampozitivní tyčinky; Infekce ran
 • Týden 5: Enterobakterie I a infekce močových cest
 • Týden 6: Enterobakterie II, kampylobakter, helikobakter, trávicí infekce
 • Týden 7: G- nefermentující, popáleniny a infekce spojené se zdravotní péčí
 • Týden 8: Neisserie, hemofily, purulentní meningitidy
 • Týden 9: Anaeroby; infekce hlubokých ran, tkání a orgánů
 • Týden 10: Kultivovatelné infekce DCD; mykobakteria, aktinomycety, nokardie
 • Týden 11: Borelióza, aseptické meningitidy a meningoencefalitidy
 • Týden 12: Syfilis a další STI
 • Týden 13: Různé gramnegativní bakterie, zoonózy, infekce matky a dítěte
 • Týden 14: Opakování
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001, 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003, 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010, 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • RULÍK, Martin, Veronika HOLÁ, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA, Dana BAUDIŠOVÁ, Jiří GALLO, Simona KAPRÁLOVÁ, Kateřina KOHUŠOVÁ, Dagmar KOUKALOVÁ, Václav KŮDELA, Jiří MIKEŠ, Radko NOVOTNÝ, Martina SIGLOVÁ, Věra TORŠOVÁ a Jiří ZIMÁK. Mikrobiální biofilmy. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 448 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2747-8. info
 • Základní jsou tituly 1, 2 a veškeré materiály z IS MU, ostatní jsou doplňkové.
Výukové metody
praktické cvičení
samostudium s e-learningovými materiály
pomocné drilové učebnice (pro nácvik názvů parazitů a pro názvy nemocí : názvy mikrobů)
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- je možné nahrazení v rámci příslušného týdne, pokud to dovolí kapacita místnosti, zde nejsou nutné žádné zvláštní formality
- v souladu se SaZŘ je povolena jedna absence bez oficiální omluvenky, i zde je ale vhodná domluva s vyučujícím a nutné je doplnění znalostí a protokolu
- přípustná je jedna další absence, pokud je omluvena v ISu nebo domluvená s vyučujícím, za podobných podmínek jako předchozí
- větší počet absencí (byť omluvených) zpravidla vyžaduje nějakou formu náhrady (např. vypracování eseje)
- na konci semestru se zpravidla žádná nahrazující praktika neorganizují
- absence, které nejsou ani omluvené v ISu, ani předem domluvené s vyučujícím, nejsou tolerovány
(2) kompletní a zpravidla i učitelem potvrzený zápis ze všech praktik v protokolu (pokud učitel zápis nepodepíše pro nedostatečnost, je student povinen zápis přepracovat)
(3) zodpovězení všech kontrolních otázek v IS MU na plný počet bodů
(4) úspěšné napsání zápočtového testu; datum konání zápočtového testu bude včas oznámeno. Zápočtový test má 12 otázek typu "single best answer", vyžadováno 8/12 správných, respektive 7/12 u studentů majících vždy včas zodpovězeny odpovědníky (včas = před příslušným praktikem; kontrolováno několikrát za semestr)
Navazující předměty
Informace učitele
Telefonní a e-mailový kontakt:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta)
Doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: woznic@med.muni.cz
Sekretářka: Martina Ondříková, tel.: +420 543 183 091
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz (kontaktní osoba), tel.: +420 543 183 113
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Více informací v praktikárně ústavu
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky zápočtu jsou uvedeny v Doplňkových údajích k předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2024/VLLM0522c