VSBC041c Biochemie II -cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Roman Sándor, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSBC041c/01: Po 10:15–12:45 A16/211
VSBC041c/02: Po 10:15–12:45 A16/211, M. Tomandlová
VSBC041c/03: Po 10:15–12:45 A16/211
VSBC041c/04: Po 7:30–10:00 A16/211
VSBC041c/05: Po 7:30–10:00 A16/211, M. Tomandlová
VSBC041c/06: Po 7:30–10:00 A16/211
VSBC041c/07: Út 13:00–15:30 A16/211
VSBC041c/08: Út 13:00–15:30 A16/211
VSBC041c/09: Út 13:00–15:30 A16/211, M. Hlaváčová
VSBC041c/10: St 10:45–13:15 A16/211
VSBC041c/11: St 10:45–13:15 A16/211, M. Tomandlová
VSBC041c/12: St 10:45–13:15 A16/211, M. Králíková
VSBC041c/13: Čt 14:30–17:00 A16/211
VSBC041c/14: Čt 14:30–17:00 A16/211
VSBC041c/15: Čt 14:30–17:00 A16/211, M. Hlaváčová
VSBC041c/16: Po 13:30–16:00 A16/211
VSBC041c/17: Po 13:30–16:00 A16/211
VSBC041c/18: Po 13:30–16:00 A16/211
VSBC041c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSBC041c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSBC041c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSBC041c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSBC041c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSBC041c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSBC041c/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSBC041c/37: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSLC011p Lék.chemie - předn. && VSBI0222p Biologie II-přednáška && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška || STBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSBC0221s Biochemie I - sem. && VSFY0321c Fyziologie I - cv. && VSFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: mimo studenty LF, max 5 posluchačů z MU, po dohodě s vedoucím ústavu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs doplňuje předměty VSLC0421p a VSLC0421s. Jeho cílem je, aby studenti získali zkušenost s řešením praktických problémů v klinické biochemii, procvičili si praktické dovednosti a naučili se interpretovat výsledky klinicko-biochemických analýz.
Osnova
 • Práce s biol. materiálem. Odběr krve, antikoagulační činidla, plazma, sérum. Deproteinace krevního séra. Biochemické analyzátory. Interpretace výsledků, sdělování výsledků biochemického vyšetření.
 • Stanovení hemoglobinu v krvi, stanovení glykovaného hemoglobinu. Zjištění hemoglobinurie a hematurie. Test na okultní krvácení v trávicím traktu.
 • Stanovení celkového bilirubinu v krevním séru. Zjištění bilirubinu, urobilinogenů a urobilinů v moči.
 • Stanovení celkových proteinů a albuminu v krevním séru. Důkaz proteinurie. Stanovení mikroalbuminurie. Elektroforéza sérových proteinů, demonstrace.
 • Stanovení aktivity alaninaminotransferasy nebo aspartátaminotransferasy. Stanovení aktivity alkalické fosfatasy.
 • Enzymové stanovení glukosy v krvi a v moči. Stanovení glukosemie osobním glukometrem. Orální glukosový toleranční test. Důkaz glukosy v moči.
 • Stanovení celkového cholesterolu v krevním séru, enzymové stanovení, analyzátor Reflotron. Stanovení HDL-cholesterolu a výpočet LDL-cholesterolu. Elektroforéza lipoproteinů. Chromatografie lipidů krevního séra.
 • Rozpustnost močové kyseliny. Důkaz močové kyseliny murexidovou reakcí. Stanovení kyseliny močové a močoviny v krevním séru a v moči. Orientační hodnocení dusíkové bilance.
 • Odběr moče. Fyzikální vyšetření moče, pH moče. Stanovení kreatininu v krevním séru a moči. Výpočet kreatininové clearence. Výpočet podílu resorpce a exkreční frakce vody.
 • Základní chemické vyšetření moče, důkaz patologických součástí. Vyšetření moče polyfunkčními diagnostickými proužky. Analýza neznámých vzorků moče.
 • Orientační chemický rozbor močových konkrementů, analýza neznámých vzorků.
 • Stanovení výdeje HCl žaludeční sliznicí. Důkaz mléčné kyseliny v žaludečním sekretu u hypacidity.
 • Analýza vzorků sér na biochemickém analyzátoru, vyhodnocení výsledků.
 • Imunochemické metody.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady ke cvičení dostupné v Informačním systému
 • Instructions for practicals available in Information system
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Praktické cvičení v biochemické laboratoři.
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a odevzdání všech protokolů vyučujícímu do zadaného data. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Biochemie II.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biochem/vyuka.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2016/VSBC041c